ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.

Seminari prošlih godina

Nazivi seminara Autor seminara Godina
Amir Omahić

1999/2000

Branimir Matijašević
Bojan Mazanek
Drago Kozic
Eugen Gervais
Goran Vrbanić
Igor Maljković
Ivana Radusin
Milorad Cvjetković
Mihael Murković
Mario Pavlek
Miran Slade-Šilović
Marko Stepić
Mladen Tomić
Nenad Smolič-Ročak
Pero Jeleč
Renato Razdevšak
Saša Crnojević
Samir Hadzimusić
Stjepko Ivezić
Sanja Marković
Toni Anić
Tomislav Ribarić
Vedran Višnjić
Zdenka Šafaržik
Patrik Žufic
Alen Radošević

2000/2001

Bojan Barać
Domagoj Babić
Damir Bartolin
Damir Mamić
Goran Molnar
Igor Mihaljko
Krunoslav Pavić
Marin Babić
Marko Glad
Marin Klepo
Mladen Maras
Petar Aladrović
Saša Jusić
Tomislav Ćurin
Tomislav Goleš
Tihomir Vergot
Vlado Dabanović
Josip Dean, Andrej Dolmač, Marko Dvečko, Tihomir Konosić

2001/2002

Ana Balić, Krunoslav Bejuk, Stipe Lučić
Miroslav Filić, Srđan MArjanović, Ivica Mihalić, Anton Radman, Danijel Peričić
Gordan Štruklec, Goran Pantar, Tvrtko Mandić, Mitar Marić, Igor Plavčić
Damir Crmarić, Igor Blazek, Aleksandar Ljutić, Matija Iveković, Srđan Pajić
Miroslav Šoulman, Ivan Sokolović
Ivan Punek (postdiplomski)

2002/20032003/2004

Mirna Bartulović

2004/2005

Tomislav Blauhorn
Dario Bošnjak
Vedran Brzić
Igor Cigrovski
Tamara Forza
Streaming Video & Audio
Branimir Gabrić
Goran Hafner
Ksenija Herak
 
Ivan Ilijašić
Mario Klobučarić
Ivan Koprivnić
Ivan Krsnik
 
Matej Matejiček
Boris Matjačić
Dario Miculinić
Vlatka Paunović
Duje Perić
Davor Perišić
Dario Plichta
Ivana Šorša
Silvije Štuglin
Franjo Tonković
Maja Vlah
WebDAV
Ivan Voras
Davor Živko
Domagoj Rudančić
Marko Šipek
Roko Končurat
Joško Rogulj, Nino Talijan, Joško Rokov

2005/2006

Dejan Božić, Parat Neven, Hrvoje Rihtarić
Boris Krzić, Ana Sović, Katarina Bodor
Danijel Klasiček, Danijel Brezak, Dejan Ciglar
Violeta Đurđek, Barbara Šmit, Karlo Ercegović
Nina Livun, Sanja Žonja, Marko Štrkalj
Ivor Grubišić, Mario Srbiš, Petar Juroš
Vladimir Seršić, Goran Pavlov
Ognjen Jović, Dalibor Maurović
Marina Sović

2006/2007

Tesa Orlović
Aleksandar Vučerić, Dragan Batista, Stipe Aras Gazić
Marko Perković Franjić
Nataša Rogulja
Franjo Pongrac
Bruno Kosović
Vedran Bobanac
Luka Malnar
Konstantin Šarčević
Anita Cazin, Mirjana Cazin
Marko Prstec
Kristina Bashota, Vedran Koruga

2007/2008

Juraj Batan
Dinko Bogunović
Nikola Bradač, Matija Velcl
Tibor Čordaš
Viktorija Dragosavljević, Irena Popović
Anamarija Friganović, Marijana Zelanto
Milan Gvozdić, Ivo Veseli
Tomislav Hajak, Damir Rezdevšek
Matija Hajduk
Iva Jelenčić, Damir Kušević
Martina Kutija
Saša Mesarić
Krešimir Mudrovčić
Nika Parađina
Petar Perišin
Silvano Perković
Bruno Sutić
Borislav Zorić

 

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:40:04 by Ana Sović