ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.


PRIJAVA SEMINARA:Popis tema za seminare i kratka objašnjenja možete potražiti ovdje.
Raspored studenata po temama možete pogledati ovdje.
Template koji koristite prilikom pisanja svojeg seminara možete naći ovdje.
Još nekoliko savjeta od pisanju seminara: jezična pravila i jezični stil.

  1. Seminar se prijavljuje na principu: tko prvi – njegovo
  2. Kako ne bi došlo do problema ukoliko više ljudi istovremeno šalje prijavu za željenu temu, neka svatko od vas navede popis TRI (3) teme koje bi mu bile zanimljive, i to u obliku rang liste (najbolja tema je 1., a onaj najlošiji izbor 3.)
  3. Ukoliko želite opširnije teme, za koje je moguće da ih radi dvoje ili više ljudi, možete se dogovoriti, te jedna od osoba prijavi ekipu za tu temu (osim naslova teme u mailu morate napisati i imena ljudi u ekipi).
  4. Ako vam se sviđa neka od tih tema, a nemate ili ne želite partnera, možete temu razraditi i samostalno.
  5. Svoje prijedloge šaljite na mailig listu tako da svi vide tko što želi.
  6. U petak 09.01.2009. u 16:00 bit će objavljena konačna podjela po temama, ali već danas na temelju mailova možete vidjeti tko će što dobiti.
  7. Tema ima raznolikih, nadam se da će svatko pronaći nešto što mu se sviđa.

 

 

UPUTE:

 

Svrha seminarskog rada je višestruka. S jedne se strane studenti uče pronalaženju potrebnog materijala za savladavanje određenog problema, a s druge strane se uče vlastito znanje iznijeti u pisanom i usmenom obliku. Pored vježbanja suradnje i komunikacije, stječu se i vještine u primjeni novih tehnologija za pribavljanje i prikazivanje informacija. Uz sve to, okosnica predmeta obogaćuje se dopunskim materijalima za buduće studente. Seminarski rad treba slušatelju/čitatelju objasniti što je uređaj, metoda, tehnologija ili organizacija o kojoj se govori, te koje su primjene, osnovna svojstva, prednosti i nedostaci. Treba objasniti kada i zašto se primjenjuje, a kada ne. Također treba dati dovoljno referenci na druge izvore informacija kako bi zainteresirani čitatelj lagano produbio i proširio znanje.

 

1.        Svaki seminar će raditi po jedna osoba (iznimno više, ako je rad opsežniji).

2.        Osnovna literatura za izradu svih seminarskih radova je Internet, www.wikipedia.org, Help-ov pojedinih programa, osobno iskustvo,…

3.        Svaki seminarski rad mora sadržavati: uvod u problematiku, pregled područja i problematike, razrada teme, zaključak i literaturu.

4.        Seminarski se radovi pripremaju i predaju na web stranicama dodijeljenim studentu u okviru stranica predmeta (ako više studenata radi zajedno, radove moraju objaviti svi članovi grupe). Znači, potrebno je napraviti upotrebljiv Web, pregledan, sa primjerima.

5.        Na svoje Web stranice potrebno je staviti i .doc (ili neki drugi, ovisi u kojem programu pišete seminar), te .pdf format seminara.

6.        Seminarski radovi će se morati prezentirati pred ostalim studentima. Zato je potrebno napraviti i .ppt u trajanju do 10 minuta, te i taj .ppt staviti na svoj Web.

7.        Ne zaboravite što je važno kod držanja prezentacije (pregledni slideovi, primjeri, dobro strukturirano, literatura, pitanja publike, jasno i glasno držanje prezentacije,…)

8.        Rok za predaju seminara u svim potrebnim formatima na svojim Web stranicama je do 21.01.2009. do 18.00 h.

9.        Prezentacije seminara će biti u terminima predavanja. Točan raspored bit će objavljen naknadno.

10.     Seminar nosi 20% ukupne ocjene.  

11.     Nakon što se radovi pozitivno ocijene, morat ćete ih objaviti na www.wikipedia.org, te upisati u znanstvenu bibliografiju (pazite što pišete J).

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:40:04 by Ana Sović