SEMINAR IZ PVPRM-a, godina 2001/2001

AUTORI: Miroslav Šolman i Ivan Sokolović
PRVI DIO:   ROBOTIKA   (Autor: Sokolović Ivan)

Pogledajte seminar u obliku prezentacije   (Power Point prezentacija)

Pogledajte seminar u obliku dokumenta   (Word document)DRUGI DIO:   VRML i njegova primjena u robotici   (Autor: Šolman Miroslav)

Pogledajte seminar u obliku prezentacije   (Power Point prezentacija)

Pogledajte seminar u obliku dokumenta   (Word document)