XML Apache projekt

početak

linkovi na slične predmete

forma

JavaScript

Kodiranje zvuka i slike

seminar

1995. godine grupa spontano okupljenih programera željela je razviti robustan, kvalitetan, prepoznatljiv i javno dostupan kod HTTP servera. Projekt je vodila grupa dobrovoljaca lociranih širom svijeta koji su se nazvali Apache grupom. Pored toga stotine korisnika su dali svoj doprinos svojim idejama, kodom, i dokumentacijom. Već od 1996. godine Apache server je najraširniji Web server na svijetu.

Potaknuti tim uspjehom nastavili su s radom i prerasli u Apache software fundaciju. Apache Software fundacija osigurava organizacijsku, zakonsku i financijsku podršku svojim "open-source" projektima. Svrha joj je osigurati da Apache projekti traju duže od doprinosa pojadinih učesnika, omogućiti priloge u intelektualnom vlasništvu i novcu. Apache XML projekt započet je u studenom 1999. godine. Ciljevi su mu: 1) osigurati XML rješenja komercijalne kvalitete i bazirana na standardima, razvijena na svima otvoren i kooperativan način
2) osigurati povratnu informaciju standardizacijskim tijelima ( IETF i W3C) iz implementacijskog gledišta
3) biti središte svih Apache projekata povezanih s XML-om.
Već u to vrijeme postojala je velika potražnja za "open source" XML i XSL alatima uzrokovana vrlo brzim prihvaćanjem XML-a.
Svoj doprinos dale su mnoge tvrtke : IBM, Lotus, Exoffice, DataChannel, Sun Microsystems. Microsoft, koji razvija vlastite XML alate, nije se pridružio.

Potprojekti

Apache XML trenutno obuhvaća 7 potprojekata od koji je svaki usmjeren na različiti aspekt XML-a.

1. Xerces: XML parseri u Javi i C++(plus Perl i COM)

Xerces pruža vrhunsko parsiranje i generiranje XML-a. Parseri s punom validacijom su dostupni i za Javu i za C++. Implementiraju W3C XML i DOM standarde, kao i de-facto standard SAX. Parseri su vrlo modularni i konfigurabilni. Osigurna je i početna podrška za XML Schemu (nacrt W3C standarda).

2. Xalan: XSL stylesheet procesori u Javi i C++

Xalan pruža kvalitetno XSLT styleshhet procesiranje. U potpunosti implementira W3C XSLT i XPath preporuke. Stylesheet procesori imaju mnoge opcije i robusni su.

3. Cocoon: na XML-u bazirano Web oglašavanje

Cocoon je snažna okosnica za XML Web oglašavanje. Donosi novi svijet apstrakcija i jednostavnosti sjedinjenom stvaranju i održavanju Web stranica.

4. FOP: XSL formatirajući objekt procesor u Javi

FOP je prvi alat za oblikovanje tiska pokretan XSL formatirajućim objektima. FOP je aplikacija koja čita XML ili DOM dokument. (formatting object tree) i pretvara ga u PDF dokument.

5. Xang: brz razvoj dinamičkih serverskih stranica u JavaScriptu

Apache Xang omogućuje brzu izgradnju Web aplikacija koje ujedinjuju posve različite izvore podataka. Podaci se mogu nalaziti na raznim platformama. Xang arhitektura jasno dijeli podatke, logiku i prezentaciju. Bazirana je na otvorenim standardima- HTTP, XML, XSL, DOM, JavaScript.

6. SOAP: Simple Object Access Protocol

Apache Soap je implementacija istoimenog nacrta W3C protokola. Nadovezuje se na IBM-ovu implementaciju SOAP4J. SOAP je jednostavan protokol za razmjenu informacija u decentraliziranoj i distribuiranoj okolini. Baziran na znate već čemu (XML-u) sastoji se od tri dijela: omotnica definira okvir opisujući što je u poruci i kako je procesirati, niza pravila za kodiranje u slučaju tipa podataka definiranog od aplikacije i konvencije za reprezentiranje udaljenih poziva procedura i odziva.

7. Batik: alat za skalabilnu vektorsku grafiku (SVG), baziran na Javi

Batik ima za cilj uvesti SVG kao Web grafički standard. Probna verzija izdana je u prosincu 2000. Batik osigurava module koji omogućuju programerima stvaranje, parsiranje, gledanje i konverziju SVG sadržaja u Java aplikacijama. S lakoćom se može manipulirati SVG sadžajem na stranama klijeneta i servera.


I na kraju, ako netko slučajno želi može se pridružiti :
XML.Apache.org