Izbornik

Naslovna

Labosi

RSS seminar

O meni
RSS - Sadržaj


 Sadržaj
Što je to RSS?
Tko sve nudi RSS sadržaje?
Kako mogu vidjeti RSS sadržaje?
Što ako web stranica nema RSS sadržaj?
Kako moje web sjedište može nuditi RSS sadržaje?
RSS Format
Zaključak
Literatura
[pdf] [doc] [ppt]
Što je to RSS?

Da li posjećujući razna web sjedišta sve više vidite spominjanje RSS-a i prikaz ovih sličica: Da li ste zapitali što je to?

RSS ("Really Simple Syndication") je standard za razmjenu i distribuciju Web sadržaja. On omogućava da uz program za čitanje RSS formata pratite vijesti, blogove i slične sadržaje sa vaših omiljenih web sjedišta. Naravno web sjedište mora imati RSS podršku.

Pa dobro to mogu i sada, zašto je ovaj način bolji? Programi za čitanje RSS formata u sebi imaju ugrađeno praćenje pročitanih i nepročitanih sadržaja tako da vam omogućavaju brz odgovor na pitanje "što ima novo na web sjedištu od moje zadnje posjete?". Osim toga imate pregled svih zbivanja na jednom mjestu pa brže možete pročitati informacije koje vas zanimaju.

Tko sve nudi RSS sadržaje?


UserLand je još 1997 započeo sa SkriptingNews format koji je kasnije Netscape proširio i nazvao RSS verzija 0.90.

Danas je narastao u popularan format za razmjenu sadržaja između web sjedišta a koriste ga velika web sjedišta kao što su: BBC, CNN, SlashDot,...

Od Hrvatskih web sjedišta koji imaju ovu podršku su: Fakultet elektrotehnike i računarstva - FER, HULK, BUG ONLine, Medicinar,...

Rss na FER-u
Na koje načine se koristi?


Kako moje web sjedište može nuditi RSS sadržaje?


Danas sadržaje u ovom formatu pružaju web sjedišta koja mijenjaju sadržaje više od jednom dnevno, a najčešće su u obliku portala. Tako da ako želite da i vaše web sjedište pruža ovakvu vrst sadržaja zapitajte se prvo da li vi imate sadržaj koji bi korisnicima bio zanimljiv za praćenje ovim putem.

Ako ste se odlučili za ponudu sadržaja, morat ćete ih isporučivati u RSS Formatu. RSS Format je vrlo jednostavan, a podskup je XML Formata. Kao što sada isporučujete podatke u HTML Formatu, sada ćete ih još i u XML.

Ako koristite neko web sučelje za unos sadržaja na vašem web sjedištu, trebat ćete ga nadograditi da ima mogućnost i ispisivanja tih istih podataka i u RSS Formatu. I korisnicima staviti obavijest o tome da sada podržavate i tu mogućnost.

Kako mogu vidjeti RSS sadržaje?

RSS sadržaje najbolje je vidjeti uz pomoć nekog RSS preglednika.

Od besplatnih vam preporučam jedan od slijedećih: RSS Bandit (Win), SharpReader (Win), Mozilla Thunderbird (Win, Linux, Mac), Opera (Win, Linux, Mac), Mozilla Firefox(Win, Linux, Mac),...

RSS preglednici omogućavaju istovremeno praćenje sadržaja sa više web sjedišta. Mogu sami provjeravati da li ima novih sadržaja na sjedištima na kojima želite pratiti sadržaje, te ako ima mogu prikazati prozorčić u kojem vas obavještavaju da ima novih sadržaja. Tako uvijek možete biti prvi u čitanju najnovijih obavijesti.

Čitanje sadržaja je slično čitanju foruma, ili njuza, jer svaki sadržaj ima svoj naslov, pa klikom na zanimljive naslove možemo čitati sadržaje koji nas zanimaju.

Rss reader - Opera
Zaključak


Sve veća popularnost čitanja novosti i sve veće pojavljivanje raznih web sjedišta koji nam nude nove informacije, tjera nas da informacije prilagodimo sebi.

RSS je prihvaćeni format kojim se takve informacije mogu razmjenjivati. Kako sve više web sjedišta nude informacije prema ovom standardu, a i sve više preglednika nudi čitanje RSS sadržaja možemo reći da ćemo se samo sve više i više početi prijavljivati na sadržaje ovim putem.

Za sada svi RSS preglednici nude vrlo sličan način čitanja RSS sadržaja. To nas dovodi do pitanja da li je ovaj način stvarno ergonomičan ili samo trebamo malo pričekati...

RSS Bandit

Ovaj program je trenutno jedan od najboljih RSS programa jer podržava sve naprednije mogućnosti. Dobro je jer prikazuje html oblikovane sadržaje, što je posebno zgodno kada tekst sadržaja u sebi sadrži sliku. Može se uključiti "Skoči prozor" koji se pojavljuje na dnu ekrana kada ima novih sadržaja, pa nas time obavještavati da ima novih sadržaja. Podržava hijerarhiju kod forumskog prikaza pa sve forume možemo čitati kao što smo se navikli da su nam inače prikazani.

RSS Bandit
SharpReader


Ovaj program ima sve naprednije mogućnosti isto kao i RSS Bandit. Njegova velika prednost u odnosu na RSS Bandit je jer za instalaciju ne trebaju administracijske dozvole, pa korisnici koji imaju manje prava na računalu mogu ga instalirati i koristiti. Nažalost, kao i RSS Bandit može se koristiti jedino pod Windowsima.

RSS Bandit
Web preglednici i RSS

Danas svi popularniji Web preglednici imaju unutar sebe ugraden RSS čitanje sadržaja. Ono što je ujedno velika prednost je jer svi ti preglednici se mogu koristiti na različitim platformama. Ipak razlog za korištenje odvojenih programa je jer imaju više mogućnosti nego što nam to trenutno pružaju Web preglednici.

Naime većina ovih preglednika ne podržava prikaz html sadržaj unutar RSS sadržaja. Većina nema ugrađenu hijerarhiju sadržaja, pa za primanje forumskih sadržaja nisu pretjerano pregledni. Često imaju ugrađen skoči prozor samo ako se korisnik nalazi unutar preglednika.

Ipak samo je pitanje vremena kada će se i ovi preglednici razviti sve ove mogućnosti.

Popularniji web preglednici koji imaju podršku za čitanje RSS sadržaja su: Mozilla Thunderbird (Win, Linux, Mac), Opera (Win, Linux, Mac), Mozilla Firefox(Win, Linux, Mac),...

Danas svi korisnici Longhorn Windowsa ne trebaju nikakav dodatni preglednik jer oni imaju u sebi već ugrađenu podršku za čitanje RSS sadržaja.
RSS Format

RSS je dijalekt XML jezika, pa sve RSS datoteke moraju zadovoljavati XML 1.0. specifikaciju.

RSS trenutne ima tri verzije - 0.91, 0.92 i 2.0. Kasnije verzije se razlikuju u tome što imaju dodatne elemente kojima se opisuje sadržaj koji se isporučuje.

Svi RSS sadržaji započinju tagom:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> u kojem se definira xml verzija i kodna stranica koja se koriste.

Nakon toga počinje definicija RSS-a i sav ostali sadržaj se nalazi unutar tagova:
<rss version="0.91"> i </rss>

Unutar jednog RSS-a moguće je imati više kanala ako se želi sadržaj sa više stranica držati u istoj RSS datoteci, a korisniku naglasiti da se radi o različitim sadržajima. Kanal se definira sa sljedećim elementima: <channel> </channel>
Elementi kanala - obavezni


Ovo su obavezni elementi koji mora sadržavati svaka RSS datoteka.

Element Opis
Primjer
<title>
</title>
Ime RSS web sjedišta
FERWeb RSS
<link>
</link>
Link do web sjedišta sa kojeg se preuzimaju sadržaji
http://www.fer.hr/
<description>  
</description>
Opis za što se uzimaju obavijesti
Ovo je FER-ov RSS koji vam omogućava čitanje vijesti, foruma,...
<item>
</item>
Unutar ovog elementa ide jedan sadržaj
Ovdje idu Elementi za sadržaj


Elementi kanala - dodatni
Element Opis
Primjer
<image>
</image>
logo web sjedišta
Elementi za sliku
<copyright>
</copyright>
Autorska prava sadržaja (do 100 znakova)
<managingEditor>  
</managingEditor>
Email adresa osobe zadužene za ovaj kanal
<webMaster>  
</webMaster>
Email webmastera web sjedišta
<rating>
</rating>
PICS Rating
<lastBuildDate>
</lastBuildDate>
Datum zadnje izmjene sadržaja
<docs>
</docs>
URL na specifikaciju RSSa koji se koristi. http://backend
.userland. com/rss091
<textInput>
</textInput>
Tekst polje koje se šalje serveru.
<skipDays>
</skipDays>
Dani u kojima se gledaju skipHours Monday
<skipHours>
</skipHours>
Sati kada preglednici ne trebaju gledati ima li novih sadržaja. 1
Elementi za sliku


Element Opis
Primjer
<title>
</title>
Ime za sliku / logo
FERov Web
<url>
</url>
URL na kojem se nalazi slika
http://www.fer.hr/slika.jpg
<link>
</link>
Link na koji vodi slika
http://www.fer.hr/
<width>
</width>
Širina slike88
<height>
</height>
Visina slike
90
<description>  
</description>
Opis slike
Stranica Fakulteta elektrotehnike i računarstva

  Obavezni elementi  Dodatni elementi - prema standardu RSS 0.91, 0.92 i 2.0.
Elementi za sadržaj
Element Opis
Primjer
<title>
</title>
Naslov sadržaja
Moj prvi sadržaj
<link>
</link>
Link do sadržaja
http://www.fer.hr/#prvi
<description>
</description>
Tekst sadržaja
Ovo je moj prvi sadržaj koji sadrži ovaj tekst.
<pubDate>
</pubDate>
Datum objave sadržaja
RFC822
<category>
</category>
Kategorija sadržaja
Vijesti
<guid>
</guid>
Tekst koji jedinstveno označava sadržaj
345asdf
<author>  
</author>
Autor sadržaja
Vlatka Paunović
<comments>  
</comments>
URL sa komentarima na ovaj sadržaj
<enclosure url="xxx" length="yyy" type="zzz">  
</enclosure>
Link na dodatnu datoteku uz sadržaj
<source url="xxx">  
<source>
Tekst i URL ovog RSS sadržaja
  Obavezni elementi  Dodatni elementi
(standard RSS 2.0.)
Primjer

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0>
<channel>
<title>FER WebWorld - Naslovnica</title>
<link>http://www.fer.hr/</link>
<description> FERWeb RSS Feed </description>
<image>
   <title> FER WebWorld </title>
   <width> 28 </width>
   <height> 50 </height>
   <url> http://www.fer.hr/slika.gif </url>
   <link> http://www.fer.hr </link>
</image>
<item>
   <title> Prvi naslov </title>
   <pubDate> Tue, 23 Nov 2004 14:02:01 +0000
   </pubDate>
   <category> Vijesti </category>
   <description> Prvi kratki sadržaj. </description>
   <link> http://www.fer.hr/#prvi </link>
   <guid> 345asdf </guid>
   <dc:creator> Vlatka Paunović </dc:creator>
</item>
<item> [...] </item> <item> [...] </item>
</channel>
</rss>

Što ako web nema RSS sadržaje?

Ako web sjedište sa kojega želite primati obavijesti nema RSS podršku, a želite primati obavijesti, možete probati koristiti programe koji osim RSS-a imaju mogućnost vađenja sadržaja iz HTML koda u kojem je stranica napisana.

Jedan od takvih RSS preglednika koji je OpenSource i besplatan za korištenje, ali se na žalost više ne razvija je program Syndirella.

Literatura?