Laboratorijske vježbe iz PVPRM

Student: Mišo Petrovic
  1. laboratorijska vježba: Izrada web stranica (HTML & CSS)
  2. laboratorijska vježba: JavaScript i CGI
  3. laboratorijska vježba: HTML i slika
  4. laboratorijska vježba: Audio i Video kodiranje
  5. laboratorijska vježba: Produkcija Video sadržaja
  6. Seminar