LCD projektori

Da bi što bolje opisali LCD projektore o kojima će biti riječi u ovom tekstu, njega ćemo konceptuirati tako što ćemo prvo postaviti neka osnovna pitanja s kojima ćemo opisati LCD projektore. Ta pitanja su:

Kada postavljamo pitanje zašto koristiti LCD projektore možemo prvo konsatirati da su dani korištenja grafoskopa, folija i nekoliko markera u boji za obavljanje ozbiljne poslovne prezentacije davno prošli. Statičke prezentacije sa 35 mm dijapozitivima (slide-ovi) danas je zastarjela i ne pruža mogućnosti za promjene u zadnji trenutak.

PowerPoint prezentacija može objediniti u jedno logo vaše kompanije, animaciju, a ponegdje je i zvuk postao standard. Za prezentaciju bilo kojeg tipa pred više ljudi potreban je LCD projektor.

LCD projektor je kompletna jedinica koja sadrži vlastite LCD panele, izvor svjetlosti i leće u jednoj kompaktnoj jedinici. Rade sa PC i Mac kompjuterima prikazujući sliku koja se nalazi na njihovim ekranima bez ikakvih dodatnih programa.

Kriteriji koji su relevantni pri odabiru LCD projektora su:

Svjetlina se iskazuje u mjernim jedinicama “ANSI lumeni”, i ona je jedna od glavnih karakteristika koje određuju cijenu. Projektori koji su u intervalu od 300 do 600 ANSI lumena su najbolji za korištenje tamo gdje nema dnevnog svjetla i gdje nema svjetlosti u uredima. Oni projektori od 600 do 1000 ANSI lumena pogodni su za korištenje u uredima, ali bez dnevnog svjetla. Za one projektore od 1200 ANSI lumena pa naviše idealno je korištenje u većim uredima i konferencijskim sobama.

Za kontrast možemo reći da mu se poklanja manje pažnje, ali je isto tako važan. On mjeri razliku u intenzitetu svjetla između tamnih i svjetlih područja na slici.

Oštrinu i jasnoću slike određuje rezolucija. Iznos rezolucije dan je brojem redova i stupaca pixela koji čine sliku. Rezoluciju možemo podijeliti na nekoliko podvrsta, a to su:

(nije toliko bitno, ali poželjno bi bilo da rezolucija projektora odgovara rezoluciji kompjutera koji se koristi za prezentaciju)

(daju oštriju sliku i praktičniji su za prikaz slike sa više detalja, manje tekstove itd.)

 

Što se tiče veličine, odnosno prenosivosti možemo reći da postoje tri vrste projektora:

1.osobni (Personal projectors) – težina im je ispod 4 kg, mogu se nositi kao ručn prtljaga

- manji, ali skuplji, često su bučniji, žarulje traju manje, zvučnici su manji

2. konferencijski (Conference room) – od 5 kg do 80 kg

- svjetliji, dulje trajanje žarulje, veće zoom kontrole

3. fiksni (Fixed projectors) – fiksno su instalirani u konferencijsku sobu

- svjetlina od 2000 ANSI lumena naviše je očekivana

 

Za opis LCD tehnologije možemo prvo reći da se u projektoru nalaze tri LCD panela koji se sastoje od redova i stupaca pixela. Svaki panel predstavlja jednu osnovnu boju, a to su crvena, zelena i plava. Osnovni opis kako projektor radi je taj da se određenim iznosom napona djelujemo na pojedini pixel i on se osvjetljava određenom bojom. LCD tehnologija daje zasićene boje koje su prikladne za poslovne prezentacije.

Da bi paneli bili osvijetljeni koristimo posebne žarulje koje daju intenzivno bijelo svjetlo. Konvencionalne žarulje koriste metalna vlakna koji svojim žarenjem stvaraju svjetlo. Metal halidne žarulje izbacuju elektrone koji prolaskom kroz plin stvaraju bijelo svjetlo jakog intenziteta. One su skupe, ali je njihovo očekivano trajanje najmanje 1000 sati. Poželjno je da se one često ne gase i ne pale jer će vijek trajanja žarulje biti smanjen.

Postoje tri vrste screen-ova kod LCD projektora. To su:

- samostojeći screen-ovi koji se mogu koristiti na različitim lokacijama

- tipično: iz sobe u sobu unutar jedne zgrade

-kad nije u upotrebi povlači se natrag u svoje spremište

- idealno za mobilne prezentatore

O budućnosti LCD projektora možemo reći da će postajati sve svjetliji i sve manji. Rezolucija projektora će se povećavati u skladu sa rezolucijom laptop-ova koji se koriste pri prezentacijama.

Primjeri koji će biti navedeni su projektori različitih proizvođača koji u biti imaju ista svojstva samo s malim razlikama u dodatnim mogućnostima.

 


Canon LV-7320 LCD projektor

 

LV-7320 LCD projektor je uključen u Canon-ov ekskluzivni Turbo Bright System sa nivoom svjetline od 1250 ANSI lumena, 25% veće od konkurencije. Turbo svjetlina omogućava da LV-7320 bude korišten u najtamnijim prostorijama do najsvjetlijih konferencijskih soba. Sadrži XGA izlaz (1024 x 768 pixela) i digitalno kompresiran visokorezolucijski SXGA izlaz. Ugođavanje je lako sa daljinskim upravljačem. LV serija projektora je toliko “pametna” da čak govore operateru kada je potrebno promijeniti žarulju, tako da nikad ne ostanemo u mraku.

 


Canon LV-7325 LCD projektor

Slično kao i kod LV-7320, LV-7325 LCD projektor je dio Canon-ovog ekskluzivnog Turbo Bright System-a, ali ima nivo svjetline od 1500 ANSI lumena. Turbo svjetlina omogućava da LV-7325 bude korišten od najtamnijih prostorija do najsvjetlijih konferencijskih soba.

 

 


 

Elmo EDP-3600 LCD projektor

Kompatibilan je sa NTSC, PAL i SECAM video formatima.Uključeno je daljinsko upEDP-3600 LCD projektor pruža svjetlinu od 1900 ANSI lumena. On sadrži SVGA izlaz, kao i mogućnost kompresirane SXGA i XGA reprodukcije. Za razliku od EDP-3600, EDP-6100 još sadrži i XGA izlaz.ravljanje sa funkcijom miša i s laserskim pokazivačem. Postoji i mogućnost elektronskog povećanja (x2, x4, x8 i screen scroll).

 

 


Davis DL450 LCD projektor

 

Ovaj “pametni” projektor objedinjuje atraktivnu cijenu sa težinom manjom od 5 kg, dobru do odličnu kvalitetu slike (u njegovoj prirodnoj Super VGA rezoluciji) i bolje od prosječne kvalitet zvuka. Davis DL450 pokazuje odličan kontrast i dobru uniformnost svjetline. Ovaj projektor ne interpolira baš dobro XGA podatke: slike se prikazuju s puno šuma i distorzije za komotno gledanje. Ovaj projektor daje dosta zvuka sa svojim 10 W pojačalom, a motorizirani zoom i fokus omogućavaju brzo i lako podešavanje.

 


Philips ProScreen LC4600B Impact LCD projektor

Ovaj projektor se može pohvaliti zadovoljuvajuće dobrom kvalitetom slike, prihvatljivom svjetlinom i visokom kvalitetom zvuka pri prihvatljivoj cijeni. Ono što ovaj projektor gubi na svojoj težini (teži 8.5 kg), on dobiva na lakom set up-u, dobro smišljenim menu-ima i zgodno prilagodljivom ručnom zoom-u i fokusu.Možemo naći lakši i svjetliji projektor, ali LC4600B ima solidne karakteristike za novce koje bi dali za njega.

U prirodnoj SVGA rezoluciji, slike ne prikazuju nikakve probleme koje su vrijedne spomena. Za razliku od mnogih projektora, ovaj projektor ima veliku kvalitetu zvuka, sa dovoljno jačine da se koristi u velikim konferencijskim sobama.

 

 

 

 


ViewSonic PJL802 ViewBook, PJ1000 Office Theater

 

Vrlo povoljan po cijeni, ViewSonic PJL802 ViewBook, proizvod ViewSonic korporacije, balansira nosivost s adekvatnim mogućnostima i respektabilnim setom karakteristika. On uključuje on-screen menu-e i lagano ručno prilagođavanje fokusa i zoom-a. Ujedno ima I ugrađen PC Card priključak, tako da možemo pokretati naše prezentacije iz kartica flash memorija i na taj način ostavimo PC iza nas.

PJL802 PJ1000

- 800 x 600 1024 x 768

- 400 lumena 600 lumena

- 5.5 kg 10 kg

- $ 4,300 $ 7,500