ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.

Predavanja

Ovdje ćete naći predavanja u PPT formatu te u obliku web stranica. Također, ovdje ćete naći i pomoćne materijale za praćenje nekih predavanja (primjeri te putokazi na korisne web stranice te druge materijale).

Program Pyramidia pomoću kojeg možete gledati snimke predavanja možete skinuti ovdje.

0. Uvod (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

1. World Wide Web (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

2. HTTP (Tekst Predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

3. HTML (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

4. Mail (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

5. Audio (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

Primjeri kodiranja na predavanju

* za reprodukciju aiff dokumenata potreban vam je QuickTime (http://www.apple.com/quicktime/download/)

6.Kodiranje (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

Par korisnih putokaza:

7. Slike (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

8. Pokretne slike (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

9. Digitalna fotografija (Prezentacija, Bilješke s predavanja, Snimka 2008)

10. Primjene višemedijskih alata i tehnika 1 (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka 2008)

Ovdje možete pronaći nekoliko zanimljivih linkova

11. Primjene višemedijskih alata i tehnika 2 (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka 2008)

12. Zahtjevi višemedijskih primjena na računalne mreže (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka, Snimka 2008)

13. Videokonferencijski sustavi (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka

14. Voice over Internet Protocol (VoIP) (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

15. Pretraživanje interneta (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

 

 

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:39:30 by Ana Sović