Skeneri

 

Drago Kozic

 

Zagreb, srijeda, 19 siječanj 2000

 


Sažetak

    Skeneri se u današnje vrijeme sve više upotrebljavaju u sve širem krugu ljudi i na različitim područjima. Od prvih crno-bijelih skenera brzim razvojem printera u boji brzo su se razvijali i sve su bolji  skeneri u boji. Zbog izvedbe u različitim oblicima mogu se upotrebljavati u razlićite svrhe.

    Brzim razvojem interneta odnosno komunikacijskog prometa pomoću računala potražnja je porasla i u kancelarijama. Danas je naime i sekretaricama nezamislivo raditi bez računala koji je naravno spojen na neku od mnogih mogučih mreža, te tako slati pisma, pozive na sastanke, fax poruke,...

    Skeneri u boji koriste se najviše za pohranu i naknadnu obradu slika

 

1. Uvod

    Sve večom težnjom, kako izbjeći puno pisanja u više primjeraka ili kopiranja (što je relativno skupo), vrlo brzo su se razvili skeneri koji su sve to puno olakšali. Najprije crno-bijeli, nedugo iza njih i skeneri u boji. Razvoj ide dalje i razvili su se i skeneri u 3D tehnici.

    Upotreba sve više raste i dostiže čak printere. Sve bržim razvojem komunikacijskog prometa pomoću računala vjerojatno će i skeneri biti sve bolji, brži i efikasniji, ako ne i sa nekim dodatnim funkcijama koje će obavljati umjesto računala.

 

2. Opis područja i aktivnosti u svijetu

 

2.1. Boja kod skenera:

 

3. Nekoliko najpoznatijih proizvođača i testiranje skenera:

 

    Testiranje skenera provodi se tako da uzmemo nekoliko njih (npr. 15), skeniramo sa njima istu stvar te onda usporedimo rezultate. Kod toga pazimo na:

  1. Dinamičko područje (gledamo sveukupni kontrast slike, ako su prijelazi svjetloga na tamno kontinuirani odn. glatki kao u prirodi ili su vidljivi rubovi te ako su lica pretamna ili blijeda)

  2. Boju (da li je boja kože prirodna ili možda previše naranđasta te ako je gladak prijelaz žute i naranđaste boje u pozadini)

  3. Detajle (ako npr. skeniramo sliku za analizu kose; da li je kosa dobro vidljiva pojedinačno odn. u detajle ili se boje tako preljevaju da nije moguće odvojiti dva vlasa)

Testiranja skenera gornjih proizvođača i još nekih drugih možete naći na Web stranici:

testiranja

A kad sam več tu mogu reči i to da sam najviše o skenerima pronašao preko sljedećeg linka:

 

4. Zaključak

 

5. Literatura

Internet (adrese gore)