ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.


Popis studenata

Zdravko Barec
Marin Bikić
Tomislav Blažičević
Boris Crnković
Darko Cvetek
Nikola Džida
Jurica Erceg
Ivan Franulović
Nina Goić
Dorijan Jelinčić
Ivo Jerković
Hrvoje Kalafatić
Mario Katić
Marko Kitić
Ana Kriste
Tomislav Krznar
Luka Levaj
Davor Marčeta
Marija Mavar-Haramija
Željko Mikić
Marko Modrušan
Zoran Mohorović
Marko Perlić
Martin Puljić
Matej Salković
Marko Šipek
Antonela Šipić
Josip Vindiš
Borislav Zorić

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:40:04 by Ana Sović