ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.


Predavanja - D160

petak 12:00 - 16:00Laboratorijske vježbe - TCR

srijeda 14:00 - 18:00


Plan nastave

Datum Predavanje Vježbe
13. listopad
 
17. listopad
 
17. listopad
 
24. listopad
 
24. listopad
 
Uvod
31. listopad
 
31. listopad
 
07. studeni
 
07. studeni
 
14. studeni
 
14. studeni
 
28. studeni
 
28. studeni
 
03. prosinac
 
03. prosinac
 
 
10. prosinac
 
10. prosinac
 
17. prosinac
 
17. prosinac
 
 
07. siječanj
 
07. siječanj
 
 
16. siječanj
 
16. siječanj
 
23. siječanj
Seminari
 
23. siječanj
Seminari
 

 

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:39:30 by Ana Sović