Na ovim seminarskim stranicama možete doznati više o pretraživačkim mehanizmima


1. Načini pretraživanja
2.
Karakteristike pretraživača
3.
Razni pretraživači na stranici
4.
Rangiranje
5.
Prezentacija u Power Pointu
6.
Rezultati


Izradio: Marin Klepo

Stranica je zadnji put mijenjana: 03/01/01

E-mail

Povratak