DOBRO DOŠLI

 

Na slijedećim stranicama su prikazani rezultati laboratorijskih vježbi iz kolegija

Podatkovni višemedijski prijenos i mreže računala.

 

Stranice je izradio student Krešimir Ivanuš

 

 

 

Sa ove stranice linkovi vode na pojedine vježbe:

 

 

VJEŽBA1

 

Cilj prve vježbe je upoznavanje sa osnovnim elementima izrade web stranica. Stranice

se izrađuju u HTML-u. Osim osnova izrade web stranica, drugi cilj ove vježbe  je naučiti

razdvajati prikaz i sadržaj.

 

 

VJEŽBA2

 

U drugoj vježbi je cilj savladati osnove izrade server-side i client-side skripti i programa.

Radi se stranica koja sadrži java skriptu koja provjerava unesene brojeve, a zatim se

poziva cgi skripta na serveru koja obavlja zbrajanje ta dva broja, a rezultat vraća u obliku

html dokumenta.

 

 

VJEŽBA3

 

U trećoj vježbi se razmatra problematika nepokretnih slika. Ovdje se razmatraju slike s

aspekta kvalitete i veličine, tj. njihove pogodnosti za objavljivanje preko interneta.

 

 

VJEŽBE 4, 5 i 6

 

U ove zadnje tri vježbe se obrađuje problematika pokretnih slika. Razmišljao sam da li

da svaka vježba ima svoju stranicu ili da ih stavim sve zajedno… i na kraju sam odlučio

sve staviti zajedno, jer su vježbe usko isprepletene.

 

U njima se isprobavaju različita kodiranja, te se isprobava kakav je učinak različitih

formata i dostupnih širina pojasa na kvalitetu.

 

 

SEMINAR

 

Seminar sam radio s kolegom Miljenkom Kraljićem... Složili smo dokumentaciju za

multimedijalnu učionicu D160. Ovo je link na sve to. Zahvaljujem kolegi na svemu…