ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.

Očekivana znanja i vještine - WWW

Očekivana znanja:

 • Client/server model
 • Gdje su podaci, a tko brine o prikazu
 • Distribuiranost podataka
 • Veze s aplikacijama na server ili client strani
 • Razlika CGI i Java, primjene, drugi alati
 • Elementi i značenje URL
 • Razlika HTTP i HTML
 • Osnovne funkcije HTTP
 • Osnovni atributi HTML
 • Kodne stranice (ASCII, CRO-ASCII, 1250, 8859-2, UNICODE)

Očekivane vještine:

 • pronaći potrebnu informaciju na Internetu
 • koristiti elektroničku poštu, mailing liste i news grupe
 • organizirati podatke na računalu
 • napraviti jednostavnu HTML stranicu
 • primijeniti forme, senzitivne mape i jednostavne programe
 • digitalizirati zvuk, sliku ili video
 • odabrati i primijeniti metodu kompresije podataka
 • izmjeriti opterećenje mreže
 • pripremiti materijal za emitiranje tehnikom "streaming audio/video"

Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:40:03 by Ana Sović