ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.

Web stranica bez HTTP

1) Spoji se sa putty.exe na maja.zesoi.fer.hr.

2) Podesi se u direktorij u kojem su stranice: cd /home/www/pvprm/labosi/HTTP

3) Nekim editorom napiši tekstualni dokument koji će biti pospremljen na ovoj lokaciji: vi test
a. Upiši neki tekst u vi editoru.
b. Sa : w se ono što smo zapisali upisuje u datoteku test
c. ZZ sprema datoteku test i izlazi iz vi editora.

4) Pregled što smo napisali: cat test.

5) U Mozilla ili nekom drugom web pregledniku pogledati datoteku koju smo napisali: pvprm.zesoi.fer.hr/labosi/HTTP/test.
Demonstracija HTTP protokola

Naredbe se unose u DOS prozoru (Start – Run – cmd)

1) Spajanje na neko racunalo telnet protokolom na port 80
telnet pvprm.zesoi.fer.hr 80

2) Demonstracija naredbe GET
telnet pvprm.zesoi.fer.hr 80
GET /labosi/HTTP/usmeni.html HTTP/1.1
HOST:pvprm.zesoi.fer.hr

3) Demonstracija naredbe KONDICIONALNI GET
telnet pvprm.zesoi.fer.hr 80
GET /labosi/HTTP/usmeni.html HTTP/1.1
If-Modified-Since: Tue, 24 Sep 2006 09:55:25 GMT
HOST:pvprm.zesoi.fer.hr

4) Demonstracija naredbe RANGE
telnet pvprm.zesoi.fer.hr 80
GET /labosi/HTTP/usmeni.html HTTP/1.1
Range: bytes=-500 (/*zadnjih 500 baytova, 0-500->prvih 500*/)
HOST:pvprm.zesoi.fer.hr

5) Demonstracija naredbe HEAD
telnet pvprm.zesoi.fer.hr 80
HEAD /labosi/HTTP/usmeni.html HTTP/1.1
HOST:pvprm.zesoi.fer.hr


 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:40:01 by Ana Sović