RASPORED USMENIH ISPITA IZ PVPRM-a:

Raspored usmenih ispita iz PVPRM-a
Ponedjeljak 16.02.2009. (mr.sc.Predrag Pale u knjižnici ZESOI)
10:00-11:00h 11:00-12:00h 12:00-13:00h 13:00-14:00h 14:00-15:00h
Zdravko Barec Marin Bikić Tomislav Blažičević Boris Crnković Darko Cvetek
Nikola Džida Jurica Erceg Ivan Franulović Nina Goić Dorijan Jelinčić
Ivo Jerković Hrvoje Kalafatić Mario Katić Marko Kitić Ana Kriste
Tomislav Krznar Luka Levaj Davor Marčeta Marija Mavar-Haramija Marko Modrušan
Zoran Mohorović Bruno Orešković Marko Perlić Martin Puljić Matej Salković
Marko Šipek Antonela Šipić Josip Vindiš Borislav Zorić

Na ispit mogu izaći samo oni koji su odradili sve obaveze na predmetu!