ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.


2. laboratorijska vježba
JavaScript i PHP

Svrha vježbe:

Stjecanje iskustva sa server-side i client-side skriptama te programima. Razlikovanje server-side i client-side implementacija.

Zadatak

Stranica forma.html od korisnika zaprima broj te željene matematičke operacije koje je potrebno izvesti nad njim. Dotične podatke GET ili POST metodom šalje PHP skripti na poslužitelju koja provodi odabranu matematičku operaciju.

Za potrebe zadatka morat ćete modificirati izvorni kod stranice forma.html te skripte operacije.php. Modificirane datoteke ćete naravno pohraniti u direktorij s vašim webom na diana.zesoi.fer.hr. Nemojte zaboraviti promijeniti vrijednost "action" atributa u FORM oznaci ovisno o lokaciji i imenu vaše PHP skripte.

  1. Omogućiti odabir i izvođenje matematičkih operacija kvadriranja i korijenovanja. Odabir operacija može se provoditi i nekom drugom INPUT oznakom, nije nužno koristiti CHECKBOX kao što je to na stranici forma.html.
  2. Dodati gumb za resetiranje formulara.
  3. Dodati provjeru unosa parametara, tj. spriječiti JavaScriptom obavljanje submit akcije dok korisnik ne unese broj i dok ne odabere matematičku operaciju. Upozoriti korisnika ako nije unesen broj, nije odabrana operacija ili ako su uneseni neki drugi znakovi osim brojeva. Poslužite se dolje navedenim primjerima.
  4. Onemogućiti korijenovanje negativnih brojeva (JavaScript).

Upute - PHP

PHP je programski jezik interpreterskog tipa namjenjen izradi softverskih aplikacija koje se izvršavaju na Windows ili na UNIX-olikim serverima (npr. Linux). Podržava i proceduralno i objektno orjentirano programiranje. Najčešće se koristi kao razvojna platforma za interaktivne Internet stranice.

Primjeri koda

PHP programski kod piše se unutar oznake sljedećeg oblika <?php ... ?>, a mora se nalaziti u datoteci s ekstenzijom .php.

Jednostavan PHP program:

<?php echo "Hello world!"; ?> - ispis teksta na ekran

Složeniji PHP program

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>PHP Test Script</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">

<B>Jednostavan matematički problem...</B><BR>
<BR>

<?php

$a = 5;
$b = 9;
echo "$a plus $b je ", $a + $b;

?>

<BR>
<BR>
<B>PHP broji do 10...</B><BR>

<?php

$n = 1;
while ($n <= 10)
{
echo "$n <BR>";
$n++;
}

?>

</BODY>
</HTML>

Upute - JavaScript

JavaScript je objektno orjentirani skriptni jezik. Skripte se dodaju bilo u zaglavlje HTML dokumenta u <SCRIPT> oznaku ili se dodaju samo event handleri koji se direktno pozivaju. Da bi skripta mogla utjecati na neki element na stranici, njemu mora biti definiran parametar "name" te je tada (DOM) referenca takvog objekta document.name.

Primjer: izrada aktivnog gumba (najčešća primjena):

<a href="link" onmouseover="javascript:document.ime.src='slika2.gif';" onmouseout="javascript:document.ime.src='slika1.gif';"><img src="slika1.gif"
name="ime"></a>

onmouseover i onmouseout - event handleri (obrada događaja)
document.ime - DOM referenca slike (slika kao objekt)
document.ime.src - polje objekta slike (sadrži URL slike)
slika1.gif i slika2.gif - poželjno iste veličine

Primjeri

Elementi formulara

JavaScript - primjeri provjere formulara:
jedan | dva | tri | cetiri

Izvorni kod stranice možete vidjeti odabirom opcije View -> Source u vašem web pregledniku.

Putokazi


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:39:26 by Ana Sović