Elementi formularaGumb za "submit" podataka

Klikom na submit gumb možete vidjeti kako se podaci prenose prema programu na poslužitelju (kako je akcija formulara GET tada se parametri koji se prenose vide u adresnoj liniji).

 

Primjer gumba za resetiranje formulara

Default Reset Button

"Radio buttons" - moguće odabrati SAMO jedan

Version 1
Version 2
Version 3
A
B
C
D

"Checkbox" - može se odabrati više

Carrot
Rutabaga
Vegie

Tekstualna polja raznog tipa
Primjer polja za unos teksta (textarea)


Pop-up (ili pull-down) izbornik

Liste za odabir
Preuzeto