ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.


Upute za objavljivanje rezultata laboratorijske vježbe

Pristup dolje navedenom računalu biti će vam osiguran najkasnije na dan 1. laboratorijske vježbe.

  1. Spojite se pomoću SSH-a* na računalo diana.zesoi.fer.hr. Vaše korisničko ime i zaporku dobit ćete na uvodnoj laboratorijskoj vježbi. Automatski će te biti pozicionirani u svoj radni direktorij (/home/ftp/pvprm/2007_08/korisničko ime).
  2. Promjenom passworda u SSH Secure Shell Client: 1. ulogirajte se sa dobivenim passwordima 2. u glavnom prozoru (ne u file transfer prozoru) morate upisati: passwd 3. sljedite upute na ekranu :)
  3. Pomoću FTP klijenta ili SSH klijenta za prijenos datoteka* spojite se na računalo diana.zesoi.fer.hr koristeći isto korisničko ime i zaporku kao što je navedeno pod točkom 1. Ako niste automatski pozicionirani u svoj radni direktorij, pozicionirajte se u direktorij naredbom "cd /home/ftp/pvprm/2007_08/korisnik/" (korisnik je vaše korisničko ime).
  4. Prebacite dokumente u navedeni direktorij. Ukoliko koristite komandno-linijski FTP klijent, prijenos se ostvaruje naredbom "mput", a preporuča se prethodno postavljanje metode prijenosa na "binary" naredbom "bin".
  5. Vašim stranicama možete pristupiti preko weba na slijedećoj adresi: http://pvprm.zesoi.fer.hr/studenti-rad/.

* Na Internetu postoji mnogo besplatnih alata koji vam omogućavaju povezivanje s drugim računalima putem SSH protokola. Oni kojima se ne da lutati, ovdje mogu naći instalacijski paket za SSH Secure Shell (5.4 MB). U tom programu sa "Quick Connect" dobivate mogućnost rada u shell-u na udaljenom računalu (potrebno za točku 1), dok odabirom žute sličice na gornjoj alatnoj traci otvarate grafičko sučelje za prijenos datoteka na udaljeno računalo (potrebno za točke 3 i 4).

Kako trebaju izgledati vježbe?

Tijekom laboratorijskih vježbi trebalo bi izgraditi svoj mali web site. Tematski sadržaj vaših web stranica ovisi samo i isključivo o vama, ali bilo bi zgodno da ih zamislite kao svoj "home page" od kojeg ćete vi (a mozda i netko drugi :) ) imati koristi.

Za početak je potrebno kreirati indeks stranicu (naslovnicu) koja nosi ime index.html, a s koje se može doći na sve dijelove vašeg web site-a. Indeks stranicu kreirat ćete na 1. laboratorijskoj vježbi prema zadanim uputama. Sa svakom novom laboratorijskom vježbom, dodat ćete i novu web stranicu.Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:38:51 by Ana Sović