ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.

4. i 5. laboratorijska vježba
Kodiranje, obrada i distribucija višemedijskih sadržaja

Cilj ove dvije vježbe je upoznavanje s alatima te konceptima korištenim u digitalnoj obradi video materijala, te njegovoj distribuciji na Internetu. Po završetku ovih vježbi trebali bi biti sposobni samostalno se igrati s višemedijskim sadržajima na Internetu, te uočiti ključne probleme vezane uz višemedijsku produkciju.

Priprema za sve vježbe

U direktoriju http://diana.zesoi.fer.hr/pvprm/CD/ možete naći alate i primjere potrebne za ove dvije vježbe. Preporučam dolje navedeni postupak i poredak instalacije s obzirom da WindowsMedia Player 7.1 zahtijeva resetiranje računala.

 1. Instalirajte RealMedia Player Basic 8 (Alati/Tech-RealMedia/rp8-setup.exe)
 2. Instalirajte QuickTime 5 (Alati/Tech-QuickTime/QucikTimeInstaller.exe)
 3. Instalirajte WindowsMedia Encoder 7.1 (Alati/Tech-WindowsMedia/wmencoder71.exe)
 4. Instalirajte RealSystems Producer 8.5 (Alati/Tech-RealMedia/RealSystems_Producer_Basic_851.exe)
 5. Instalirajte WindowsMedia Player 7.1 (Alati/Tech-WindowsMedia/mp71.exe)

Za Vježbu 5. trebati će vam i ULead VideoStudio Basic kojeg možete naći u Alati/Tools-ULead Video Studio Pro). Slijedite zdravorazumski instalaciju, a broj za registraciju možete naći u dokumentu serijski-broj.txt, zajedno sa slijedećim pojašenjenjm, tj. disclamerom:

ULead VideoStudio Basic 4.0 dolazi u paketu s ATI All-in-Wander karticama ugrađenim u računala u TCR-u na kojima se rade laboratorijske vježbe. Kako bi se ipak lakše instalirao na sva potrebna računala, koristi se samo jedan serijski broj (tj. broj od jednog od tih paketa). Ovime se ne žele povrijediti distribucijska i autorska
prava vlasnika softvera, vec samo pojednostavniti proces instalacije potrebitih alata na računala na kojima se rade laboratorijske vježbe.

Stoga vas molimo da koristite ULead VideoStudio Basic prema ovim naputcima, tj. instalirajte isti samo na računala namijenjena izradi laboratorijskih vježbi.

Vježba 4 - Audio i Video kodiranje

Kodirati koristeći programe WindowsMedia Encoder i RealSystems Producer slijedeće AUDIO-VIDEO sadržaje:

 1. Jedan odabrani VHS-TV video prilog
 2. Jedan odabrani Hi8 ili DV video prliog
 3. Svoju snimku (audio-video) ukoliko imate kameru (samo za popravljanje dojma, te ukoliko imate dostup do kamere), ukoliko ne, odaberite još jedan prilog, poželjno što različitiji (po dinamici, sadržaju) od već dva odabrana

u veličine prilagođene:

 1. Modemskim korisnicima na 28kbps
 2. Modemskim korisnicima na 56kbps
 3. Korisnicima na Dual ISDN vezi (128kbps)
 4. Korisnicima na Lokalnoj mreži (500kbps)

Koristeći WindowsMedia Encoder kodirati slijedeće AUDIO sadržaje u Windows Media Audio (wma) format. Ovime se ni na koji način ne želi preporučiti WindowsMedia Audio kao JEDINI i NAJBOLJI kodek za kodiranje audio sadržaja, već se samo želi dati primjer uporabe alata za kodiranje audio (i video) sadržaja.

 1. Jednu pjesmu s nekakvog CD-a ili MP3 datoteke
 2. Svoju snimku (nastalu pomocu Sound Recoder aplikacije u Windowsima)

u velicine prilagođene:

 1. Low bitrate voice 6.5kbps
 2. Modemskim korisnicima na 28kbps (FM kvaliteta)
 3. Audio CD kvaliteti

Ne koristiti višebrzinsko kodiranje (tj. kodiranje u isti dokument streamova različitih brzina jer nećete moći uočiti razlike), već svako kodiranje napraviti posebno, u posebni dokument. Također, prilikom odabira ciljane primjene u WindowsMedia Encoderu odaberite Streaming posluživanje.

Uočiti razlike u kvaliteti ovisno o veličini, tj. brzini streama te pokušati usporediti kvalitetu WindowsMedia i RealMedia kodeka na istim brzinama. Prilagoditi parametre kodiranja originalnom sadržaju (npr. u RealSystems Produceru reći da li je audio glas ili glas i glazba, odnosno koliko je dinamičan video).

Vježba 5. - Produkcija Video sadržaja

Dodatno instalirati ULead VideoStudio te od danih primjera (te drugih sadržaja do kojih možete doći) spojiti maleni filmić i dodati u njega tranzicije (prijelaze), uvodni i završni titl te nekakvu muziku u pozadinu.

Konačni rezultat pretvoriti u WindowsMedia i RealMedia formate prema proceduri iz protekle vježbe (znači u 28.8kbps, 56kbps, DualISDN te LAN). Napraviti inačicu s više brzina u sebi (npr. 28.8 modem i LAN). Možete ili iz ULead-a "exportati" filmić u DV formatu, pa tek onda ga ići kodirati, ili direktno iz ULead-a raditi export u tražene brzine.

Izvadite pokoji frame iz vašeg filmića u jpg ili neki drugi slikovni format (prema vježbi 3) te ih iskoristite za stvaranje linkova na vašim web stranicama za ove vježbe.

Pustite mašti na volju, s obzirom da će se kreativnost uradaka posebno nagrađivati prilikom ocjenjivanja :)

Napomena

Svim kreiranim datotekama pridružite svoje autorke podatke. Naime, u WindowsMedia Encoderu i RealSystems Produceru postoji prostor gdje se unose vaši podaci te osnovni (meta)podaci o dokumentu. Znači, svaki filmić mora imati nekakav "Naslov" te vas kao "Autora", pa prilikom pripreme parametara za kodiranje NE ZABORAVITE napisati nešto u "Title" i "Author" polja.
Podešavanje parametara autora u RealSystems Producer-uPodešavanje parametara autora u WindowsMedia EncoderuCopyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:39:26 by Ana Sović