ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.


3. laboratorijska vježba
Obrada Slika

Svrha vježbe:

Stjecanje iskustva s aplikacijom za obradu slika.

Zadatak

 1. Skinuti s weba ili napraviti (digitalizacijom i programom za vektorsko crtanje) fotografiju i sliku s velikim jednobojnim plohama (crtež).
 2. Pomoću programa PaintShop Pro (ili nekog drugog) snimiti svaki od primjera u slijedećim formatima:
 • Nekomprimirani TIFF
 • TIFF s LZW kompresijom
 • GIF s paletom od 256 boja
 • GIF s paletom od 16 boja
 • JPEG s maksimalnom kvalitetom
 • JPEG sa srednjom kvalitetom
 • JPEG s minimalnom kvalitetom
 • PNG (Portable Network Graphics)

Usporediti dobivene rezultate prema veličini i prema kvaliteti te odabrati format za fotografiju i crtež koji daje optimalne rezultate za objavljivanje i pregledavanje na webu.

Napisati rezultate i zaključak na osobnu web stranicu predmeta te staviti linkove na odabrane slike (Sve primjerke slika treba staviti na web - u svim traženim formatima).

Uklopiti sve u vaš web site (slobodno budite kreativni :) ).

Alati

 • Paintshop Pro (30MB) - zgodan Shareware programčić za obradu slike - pomalo nezgrapan te slabije dorađen nego npr. Photoshop, ali ipak može zamijeniti svoj uzor u većini slučajeva. Ako radite od doma, sigurno ga možete naći na nekakvom Bugovom CD-u.
 • LView (2.3MB) - također praktičan programčić za obradu slika, nešto manjih mogućnosti od PaintShop Proa, ali daleko manji za skidanje preko mreže.

Dosta drugih Shareware/Freeware alate možete naći na Tucows ili Download.com arhivama (preporučamo Tucows poradi postojanja mirrora u Hrvatskoj). Koristite onaj koji vam se čini napraktičnijim.

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:39:26 by Ana Sović