pvprm-logo.gif (14545 bytes)

Podatkovni Višemedijski Prijenos i Računalne Mreže
ZESOI, FER Zagreb
školska godina 1999/00

SEMINARSKI RADOVI
 

  Svrha seminarskog rada je višestruka. S jedne se strane studenti uče pronalaženju potrebnog materijala za savladavanje određenog problema, s druge strane se uče vlastito znanje iznijeti u pisanom i usmenom obliku. Pored vježbanja suradnje i komunikacije, stječu se i vještine u primjeni novih tehnologija za pribavljanje i prikazivanje infromacija. Uz sve to, okosnica predmeta obogaćuje se dopunskim materijalima za buduće studente. Seminarski rad treba slušatelju/čitatelju objasniti što je uređaj,metoda, tehnologija, organizacija o kojoj govori. Koje su primjene, osnovna svojstva, prednosti i nedostaci. Treba objasniti kada i zašto se primjenjuje, a kada ne. Također treba dati dovoljno referenci na druge izvore informacija kako bi zainteresirani čitatelj lagano produbio i proširio znanje. 

Predložak usmene prezentacije projekta (MS PowerPoint format)

Upute za izradu projekta (WWW poslužitelj predmeta "Digitalna obrada slike")
 
 

TEME SEMINARSKIH RADOVA
 

Tema Student
CD Milorad Cvjetković
DVD Igor Maljković
MiniDisc Mihael Murković 
Skeneri Drago Kozic
Digitalne kamere Miran Slade-Šilović
3D Skeneri Mladen Stanke
Audio kartice Eugen Gervais
Video kartice Saša Crnojević
Video kartice Renato Razdevšak
Frame graberi Tomislav Ribarić
3D prikaz / hologrami Branimir Matijašević
Pointing devices Mladen Tomić
Printeri Goran Vrbanić
Digitalna TV Marko Stepić (*)
Analogni video Mario Pavlek
MPEG Samir Hadžimusić 
Specijalni procesori Zdenka Šafaržik
Virtualni svjetovi Tihomir Biškupić
Offline browseri Amir Omahic
Standardi za multimedijske komunikacije u konvergiranim mrežama  Toni Anić
Kriptografija Ivana Radusin
LCD projektori Pero Jeleč
Steganografija Nenad Smolić-Ročak
ADPCM Vedran Višnjić
XML Stjepko Ivezić
WAP Bojan Mazanek
IEEE1394 FireWire i.Link Sanja Marković
MIDI Patrik žufić


 


Posljednja izmjena: 2000-12-19

Stranicu održava: Miroslav Vrankić