ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 3, 4. i 5. laboratorijske vježbe je 16. 01. 2008. do 12:00.


Rok za predaju seminara je 14. 01. 2008. do 12:00.

Predavanja

Ovdje ćete naći predavanja u PPT formatu te u obliku web stranica. Također, ovdje ćete naći i pomoćne materijale za praćenje nekih predavanja (primjeri te putokazi na korisnie web stranice te druge materijale).

0. Uvod (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

1. World Wide Web (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

2. HTTP (Tekst Predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

3. HTML (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

4. Mail (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

5. Audio (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

Primjeri kodiranja na predavanju

 • Zvuk bez kompresije
  44khz, 16bit, stereo (wav - 2.25MB)
  22khz, 16bit, stereo (wav - 1.12MB)
  11khz, 16bit, stereo (wav - 578KB)
  8khz, 8bit, mono (wav - 105KB)
 • Zvuk s kompresijom
  A-law PCM - 44khz, 16bit, stereo, 2:1 (wav - 1.12MB)
  ADPCM - 44khz, 16bit, stereo, 4:1 (wav - 578KB)
  MPEG1 Layer 3 - 44khz, 16bit, stereo, 128kbps, 11:1 (wav - 209KB)
 • Primjer codeca dizajniranog za muziku (QDesign music)
  46.6kbps - 44khz, 16bit, stereo (aiff*, mp3 - 548KB, 208KB)
  15.2kbps - 44khz, 16bit, stereo (aiff*, mp3 - 181KB, 212KB)
  7.92kbps - 44khz, 16bit, stereo (aiff*, mp3 - 91KB, 211KB)
 • MIDI
  Beethoven: Fur Elise
  Canyon
 • Fonemska sinteza govora
  Engleski tekst (mp3, 106KB)
  "The recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchangebandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication."
  Hrvatski tekst (mp3, 50.2KB)
  "U petak ide audio, evo stize i PPT. Nemam posebnih zelja za demonstracije..."

* za reprodukciju aiff dokumenata potreban vam je QuickTime (http://www.apple.com/quicktime/download/)

6.Kodiranje (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

Par korisnih putokaza:

7. Slike (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

8. Pokretne slike (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

9. Primjene višemedijskih alata i tehnika 1 (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

Ovdje možete pronaći nekoliko zanimljivih linkova

10. Zahtjevi višemedijskih primjena na računalne mreže (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

11. Videokonferencijski sustavi (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

13. Primjene višemedijskih alata i tehnika 2 (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

13. Voice over Internet Protocol (VoIP) (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

14. Pretraživanje interneta (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

 

 

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:23:33 by Ana Sović