ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 3, 4. i 5. laboratorijske vježbe je 16. 01. 2008. do 12:00.


Rok za predaju seminara je 14. 01. 2008. do 12:00.


Predavanja - D160

utorak 12:00 - 14:00

četvrtak 14:00-16:00Laboratorijske vježbe - TCR

srijeda 14:00 - 18:00


Plan nastave

Datum Predavanje Vježbe
iv>
09. listopad
 
16. listopad
 
23. listopad
 
Uvod
30. listopad
 
 
31. listopad
 
06. studeni
 
08. studeni
 
13. studeni
 
15. studeni
 
20. studeni
 
22. studeni
 
27. studeni
 
29. studeni
 
04. prosinac
 
06. prosinac
 
12. prosinac
 
12. prosinac
 
19. prosinac
 
19. prosinac
 
09. siječanj
 
09. siječanj
 

 

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:23:03 by Ana Sović