ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 3, 4. i 5. laboratorijske vježbe je 16. 01. 2008. do 12:00.


Rok za predaju seminara je 14. 01. 2008. do 12:00.


Popis studenata

Kristina Bashota
Juraj Batan
Dinko Bogunović
Nikola Bradač
Tibor Čordaš
Viktorija Dragosavljević
Nikola Džida
Anamarija Friganović
Milan Gvozdić
Tomislav Hajak
Matija Hajduk
Iva Jelenčić
Vedran Koruga
Damir Kušević
Martina Kutija
Saša Mesarić
Krešimir Mudrovčić
Nika Parađina
Petar Perišin
Silvano Perković
Irena Popović
Damir Rezdevšek
Bruno Sutić
Matija Velcl
Ivo Veseli
Aleksandar Vučerić
Marijana Zelanto
Borislav Zorić

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:23:36 by Ana Sović