ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

23. 10. 2007. - 1. laboratorijska vježba


Popis studenata

Stipe Aras-Gazić
Dragan Batista
Vedran Bobanac
Anita Cazin
Mirjana Cazin
Bruno Kosović
Luka Malnar
Tesa Orlović
Marko Perković Franjić
Franjo Pongrac
Marko Prstec
Nataša Rogulja
Marina Sović
Mario Srbiš
Konstantin Šarčević
Aleksandar Vučerić

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:23:37 by Ana Sović