ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

23. 10. 2007. - 1. laboratorijska vježba


PRIJAVA SEMINARA:

  1. Seminar se prijavljuje na principu: tko prvi – njegovo
  2. kako ne bi došlo do problema ukoliko više ljudi istovremeno šalje prijavu za željenu temu, neka svatko od vas navede popis TRI (3) teme koje bi mu bile zanimljive, i to u obliku rang liste (najbolja tema je 1., a onaj najlošiji izbor 3.)
  3. Ukoliko želite opširnije teme, za koje je moguće da ih radi više ljudi, možete se dogovoriti, te jedna od osoba prijavi ekipu za tu temu (osim naslova teme u mailu morate napisati i popis ljudi u ekipi).
  4. Ako vam se sviđa neka od tih tema, a nemate ili ne želite partnera, možete temu razraditi i samostalno.
  5. Svoje prijedloge šaljite na mailig listu tako da svi vide tko što želi.
  6. U srijedu 20.12. u 12:30 bit će objavljena konačna podjela po temama, ali već danas na temelju mailova možete vidjeti tko će što dobiti.
  7. Tema ima raznolikih, nadam se da će svatko pronaći nešto što mu se sviđa.

 

 

UPUTE:

 

Svrha seminarskog rada je višestruka. S jedne se strane studenti uče pronalaženju potrebnog materijala za savladavanje određenog problema, a s druge strane se uče vlastito znanje iznijeti u pisanom i usmenom obliku. Pored vježbanja suradnje i komunikacije, stječu se i vještine u primjeni novih tehnologija za pribavljanje i prikazivanje informacija. Uz sve to, okosnica predmeta obogaćuje se dopunskim materijalima za buduće studente. Seminarski rad treba slušatelju/čitatelju objasniti što je uređaj, metoda, tehnologija ili organizacija o kojoj se govori, te koje su primjene, osnovna svojstva, prednosti i nedostaci. Treba objasniti kada i zašto se primjenjuje, a kada ne. Također treba dati dovoljno referenci na druge izvore informacija kako bi zainteresirani čitatelj lagano produbio i proširio znanje.

 

1.        Svaki seminar će raditi po jedna osoba (iznimno više, ako je rad opsežniji).

2.        Osnovna literatura za izradu svih seminarskih radova je Internet, www.wikipedia.org, Help-ov pojedinih programa, osobno iskustvo,…

3.        Svaki seminarski rad mora sadržavati: uvod u problematiku, pregled područja i problematike, razrada teme, zaključak i literaturu.

4.        Seminarski se radovi pripremaju i predaju na web stranicama dodijeljenim studentu u okviru stranica predmeta (ako više studenata radi zajedno, radove moraju objaviti svi članovi grupe). Znači, potrebno je napraviti upotrebljiv Web, pregledan, sa primjerima.

5.        Na svoje Web stranice potrebno je staviti i .doc (ili neki drugi, ovisi u kojem programu pišete seminar), te .pdf format seminara.

6.        Seminarski radovi će se morati prezentirati pred ostalim studentima. Zato je potrebno napraviti i .ppt u trajanju do 10 minuta, te i taj .ppt staviti na svoj Web.

7.        Ne zaboravite što je važno kod držanja prezentacije (pregledni slideovi, primjeri, dobro strukturirano, literatura, pitanja publike, jasno i glasno držanje prezentacije,…)

8.        Rok za predaju seminara u svim potrebnim formatima na svojim Web stranicama je do 15.01.2006. do 12.00h.

9.        Prezentacije seminara će biti 16.01. i/ili 23.01. u terminima predavanja. Točan raspored bit će objavljen naknadno.

10.     Seminar nosi 20% ukupne ocjene.  

11.     Nakon što se radovi pozitivno ocijene, morat ćete ih objaviti na www.wikipedia.org, te upisati u znanstvenu bibliografiju (pazite što pišete J).

 

 

POPIS TEMA:

1.        Internet TV (Broadcast, On demand), Kabelske TV  --> 1 osoba

2.        Internet Radio  --> 1 osoba

što je to uopće, kratak teoretski prikaz, zahtjevi za računala, ponuda na tržištu, što dalje

3.        Kompresije DVDa  (studenska tema)  --> 3 osobe

4.        Kompresije i zapis muzike  --> 2 osobe

razni formati zapisa, teoretski prikaz (princip kompresije), koji je način najbolji za što, primjeri programa za kodiranje i demonstracija, primjeri programa za prikaz kodiranih filmova

5.        vizualizacija Huffmann kodiranja --> 2 osobe

6.        vizualizacija Lempel - Ziv kodiranja  --> 2 osobe

u nekom od programskih jezika (po izboru) napraviti prikaz rada Huffmann kodiranja / Lepmel-Ziv kodiranja

7.        Snimanje predavanja  (studentska tema)  --> 1 osoba

na koji način, nekoliko poznatih programa i načini rada

8.        RAW format fotografija  --> 1 osoba

što je to RAW format, zašto je bolji od drugih, kako se može obrađivati, pokazati na primjeru

9.        Histogram  --> 1 osoba

historam kod crno – bijele fotografije, histogram kod fotografije u boji, histogram kod videa; što on predstavlja, kako se njime može poboljšati fotografija

10.     3D fotografije  --> 1 osoba

vrste 3D fotografije i načini gledanja, demonstracija u nekom od programa za obradu slike

11.     3D printeri --> 1 osoba

što je to i čemu služi, način rada ukratko, ponuda na tržištu, što sve mogu, programska podrška, potkrijepiti s primjerima

12.     3D scanneri --> 1 osoba

što je to i čemu služi, tehnologija rada, obrada na računalu, primjeri

13.     Programi za izradu Web stranica  --> 2 osobe

prikaz izrade web stranica u raznim programima, koji program je najjednostavniji, najpregledniji, univerzalni…

14.     Spyware i Anti-spyware programi --> 1 osoba

što je to, prikaz najpoznatijih spywarea, kako se obraniti

15.     Virtualni serveri --> 1 osoba

što je to, kada se koristi, zahtjevi na računalo, prikaz i demonstracija programa

16.     Poser – program za animaciju ljudskog tijela --> 1 osoba

proučiti i prikazati način rada ovog programa, primjeri, program Poser postoji na Zavodu, pa ga zainteresirana osoba može dobiti na korištenje u svrhu izrade Seminarskog rada

17.     formati zapisa snimki pomicanja karakterističnih točaka na snimci ljudskog tijela u pokretu --> 1 osoba

ovaj seminar kreće od helpa programa Poser (dalje istraživanje pomoću Interneta). Radi se o tome da Poser može importati datoteke koje nastaju snimanjem ljudskog tijela u pokretu, te na temelju toga animirati virtualna tijela koja ima programirana. Korisnik može mijenjati neke od tih pokreta stavljajući na tijelo „naljepnice“, snimajući kamerom, te nekim programom pomake tih „naljepnica“ pretvoriti u određene kodove, prema nekom standardu. Ovo je vrlo zanimljivo za atletiku, sport, ples, medicinu… Ovaj seminar treba istražiti te standarde formata zapisa, te primjenu.Konačan popis studenata i tema seminara:Internet TV (Broadcast, On demand), Kabelske TV

Marina Sović

Internet Radio

Tesa Orlović

Kompresije DVD-a

Aleksandar Vučerić Dragan Batista Stipe Aras Gazić

Kompresije i zapis muzike

Marko Perković Franjić

Vizualizacija Huffmann kodiranja

Nataša Rogulja

Snimanje predavanja

Franjo Pongrac

RAW format fotografija

Bruno Kosović

Histogram

Vedran Bobanac

3D fotografije

Luka Malnar

3D printeri

Konstantin Šarčević

Programi za izradu Web stranica

Anita Cazin

Mirjana Cazin

Spyware i Anti-spyware programi

Marko Prstec


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:23:37 by Ana Sović