ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju seminara je 23.1!

Rok za predaju 4. i 5. vježbe je 23.1!

Predavanja

Ovdje ćete naći predavanja u PPT formatu te u obliku web stranica. Također, ovdje ćete naći i pomoćne materijale za praćenje nekih predavanja (primjeri te putokazi na korisnie web stranice te druge materijale).

0. Uvod (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

1. World Wide Web (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

2. HTTP (Tekst Predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

3. HTML (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

4. Mail (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

5. Audio (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

Primjeri kodiranja na predavanju

 • Zvuk bez kompresije
  44khz, 16bit, stereo (wav - 2.25MB)
  22khz, 16bit, stereo (wav - 1.12MB)
  11khz, 16bit, stereo (wav - 578KB)
  8khz, 8bit, mono (wav - 105KB)
 • Zvuk s kompresijom
  A-law PCM - 44khz, 16bit, stereo, 2:1 (wav - 1.12MB)
  ADPCM - 44khz, 16bit, stereo, 4:1 (wav - 578KB)
  MPEG1 Layer 3 - 44khz, 16bit, stereo, 128kbps, 11:1 (wav - 209KB)
 • Primjer codeca dizajniranog za muziku (QDesign music)
  46.6kbps - 44khz, 16bit, stereo (aiff*, mp3 - 548KB, 208KB)
  15.2kbps - 44khz, 16bit, stereo (aiff*, mp3 - 181KB, 212KB)
  7.92kbps - 44khz, 16bit, stereo (aiff*, mp3 - 91KB, 211KB)
 • MIDI
  Beethoven: Fur Elise
  Canyon
 • Fonemska sinteza govora
  Engleski tekst (mp3, 106KB)
  "The recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchangebandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication."
  Hrvatski tekst (mp3, 50.2KB)
  "U petak ide audio, evo stize i PPT. Nemam posebnih zelja za demonstracije..."

* za reprodukciju aiff dokumenata potreban vam je QuickTime (http://www.apple.com/quicktime/download/)

6.Kodiranje (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

Par korisnih putokaza:

7. Slike (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

8. Pokretne slike (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

9. Primjene višemedijskih alata i tehnika 1 (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

Ovdje možete pronaći nekoliko zanimljivih linkova

10. Zahtjevi višemedijskih primjena na računalne mreže (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

11. Videokonferencijski sustavi (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja, Snimka)

13. Primjene višemedijskih alata i tehnika 2 (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

13. Voice over Internet Protocol (VoIP) (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

14. Pretraživanje interneta (Tekst predavanja, Bilješke s predavanja)

 

 

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:13:56 by Dario Miculinić