ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju seminara je 23.1!

Rok za predaju 4. i 5. vježbe je 23.1!

Demonstracija HTTP protokola

1) Spajanje na neko racunalo telnet protokolom na port 80
telnet alley.zesoi.fer.hr 80

2) Demonstracija naredbe GET
telnet alley.zesoi.fer.hr 80
GET /~zvonko/indeks.html HTTP/1.1
HOST: alley.zesoi.fer.hr

3) Demonstracija naredbe KONDICIONALNI GET
telnet alley.zesoi.fer.hr 80
GET /~zvonko/indeks.html HTTP/1.1
If-Modified-Since: Tue, 24 Sep 2002 09:55:25 GMT
HOST: alley.zesoi.fer.hr

4) Demonstracija naredbe RANGE
telnet alley.zesoi.fer.hr 80
GET /~zvonko/indeks.html HTTP/1.1
Range: bytes=-500 (/*zadnjih 500 baytova, 0-500->prvih 500*/)
HOST: alley.zesoi.fer.hr

5) Demonstracija naredbe HEAD
telnet alley.zesoi.fer.hr 80
HEAD /~zvonko/indeks.html HTTP/1.1
HOST: alley.zesoi.fer.hr


 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:14:14 by Dario Miculinić