ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju seminara je 23.1!

Rok za predaju 4. i 5. vježbe je 23.1!


Popis studenata

Katarina Bodor
Dejan Božić
Danijel Brezak
Dejan Ciglar
Violeta Đurđek
Karlo Ercegović
Ivor Grubišić
Ognjen Jović
Petar Juroš
Danijel Klasiček
Roko Končurat
Boris Kržić
Nina Livun
Dalibor Maurović
Neven Parat
Goran Pavlov
Hrvoje Rihtarić
Joško Rogulj
Joško Rokov
Domagoj Rudančić
Vladimir Seršić
Ana Sović
Barbara Šmit
Marko Štrkalj
Nino Talian
Sanja Žonja
Mario Srbiš

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:14:29 by Dario Miculinić