ZESOI, FER - ak. god. 2004/05, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

4. i 5. vježbu potrebno je predati do 25.01.2005.!


Popis studenata

Mirna Bartulović
Tomislav Blauhorn
Dario Bošnjak
Vedran Brzić
Igor Cigrovski
Tamara Forza
Branimir Gabrić
Goran Hafner
Ksenija Herak
Ivan Ilijašić
Mario Klobučarić
Ivan Koprivnić
Ivan Krsnik
Matej Matejiček
Boris Matjačić
Dario Miculinić
Vlatka Paunović
Duje Perić
Davor Perišić
Dario Plichta
Ivana Šorša
Silvije Štuglin
Franjo Tonković
Maja Vlah
Ivan Voras
Davor Živko
Domagoj Rudančić
Marko Šipek
Roko Končurat

 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:41:19 byKatarina Pavlović