ZESOI, FER - ak. god. 2004/05, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

4. i 5. vježbu potrebno je predati do 25.01.2005.!


Seminari

Temu za seminar treba odabrati do 17.12.2004.!

Željenu temu mi možete predložiti putem e-maila.

Prije praznika (do 24.12.2004) potrebno je poslati i koncept seminara (tematska razrada na barem pola stranice).

Preliminarne verzije seminara moraju biti gotove do 14.01.2005. za prvi termin prezentacija, odnosno, 21.01.2005. za drugi termin prezentacija, da bi ih stigli prepraviti (ako bude potrebno). Prezentacije seminara održavat ćete zadnja 2 tjedna semestra. Podijelit ćete se u grupe od 7 ljudi, pa ćemo imati 4 termina prezentacija:

  • 12-14h, 18.01. (grupa A)
  • 14-16h, 18.01. (grupa B)
  • 12-14h, 25.01. (grupa C)
  • 14-16h, 25.01. (grupa D)

Ako netko preferira određeni termin, neka me obavijesti zajedno s prijedlogom o temi za seminar. Prve zaprimljene mailove ću stvarno pokušat uvažit, ali studente koji se jave kasnije ću podijelit po abecedi :(

Prezentacija seminara

Ukupno, rezultat seminarskog rada sačinjava:

  • prezentacija (PowerPoint) u trajanju od maksimalno 10 minuta
  • izvještaj u DOC i PDF formatu
  • izvještaj u obliku web stranice
  • stranica s primjerima (ukoliko postoje primjeri)

Preporuke za pripravu prezentacija i izvještaja seminarskih radova

Općenito o seminarskom radu

Svrha seminarskog rada je višestruka. S jedne se strane studenti uče pronalaženju potrebnog materijala za savladavanje određenog problema, a s druge strane se uče vlastito znanje iznijeti u pisanom i usmenom obliku. Pored vježbanja suradnje i komunikacije, stječu se i vještine u primjeni novih tehnologija za pribavljanje i prikazivanje infromacija. Uz sve to, okosnica predmeta obogaćuje se dopunskim materijalima za buduće studente. Seminarski rad treba slušatelju/čitatelju objasniti što je uređaj, metoda, tehnologija ili organizacija o kojoj se govori, te koje su primjene, osnovna svojstva, prednosti i nedostaci. Treba objasniti kada i zašto se primjenjuje, a kada ne. Također treba dati dovoljno referenci na druge izvore informacija kako bi zainteresirani čitatelj lagano produbio i proširio znanje.

Ovdje se nalaze prijedlozi seminara. Student može za svoj seminarski rad izabrati:

1) jedan od ponuđenih radova u nastavku,
2) neku od već obrađenih tema (ranijih godina),
3) neku potpuno novu temu.


Ako student predlaže kao svoju temu jedan od seminarskih radova koje su radili studenti ranijih generacija, prijavi tog rada potrebno je navesti koja poboljšanja i proširenja će se napraviti u odnosu na prethodni rad. Ako student predlaže potpuno novu temu, u prijavi treba navesti zašto smatra da je tema prikladna za ovaj predmet, te što namjerava obraditi.
Prijedlozi seminarskih radova šalju se e-mailom na pvprm@zesoi.fer.hr. Ako se za istu temu javi više studenata, bit će dodijeljena studentu čiji je e-mail prvi zaprimljen.
Seminarski se radovi pripremaju i predaju na web stranicama dodijeljenim studentu u okviru stranica predmeta.

Prijedlozi tema za seminarske radove:

1. 3D Grafički procesori
2. Primjena grid arhitektura u multimediji
3. CGI-BIN
4. Problem zaštite autorskih prava na multimedijske sadržaje
5. Dizajn u multimediji
6. Flash

 

Br.
Tema
Ime i Prezime
Grupa
1
JSP
Mirna Bartulović
C
2
Mobile IP
Tomislav Blauhorn
A
3
Dario Bošnjak
A
4
Interaktivna televizija
Vedran Brzić
A
5
Alati za fonetsku analizu i sintezu
Igor Cigrovski
C
6
E-Learning
Tamara Forza
B
7
Branimir Gabrić
D
8
Goran Hafner
D
9
Ksenija Herak
C
10
Ivan Ilijašić
11
Mario Klobučarić
A
12
Ivan Koprivnić
D
13
Digitalni fotoaparati
Ivan Krsnik
A
14
Matej Matejiček
15
Multimedia content retreival
Boris Matjačić
A
16
Dario Miculinić
C
17
RSS
Vlatka Paunović
A
18
Tipografija
Duje Perić
B
19
Davor Perišić
D
20
ActionScript
Dario Plichta
D
21
Timska kolaboracija primjenom Windows Sharepoint Services
Ivana Šorša
B
22
Shockwave
Silvije Štuglin
B
23
Franjo Tonković
C
24
SOAP - Simple Object Access Protocol
Maja Vlah
D
25
WebDAV
Ivan Voras
C
26
Davor Živko
C
27
Domagoj Rudančić
B
28
Marko Šipek
B
29
PHP
Roko Končurat
D

 

 
Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:41:19 byKatarina Pavlović