ZESOI, FER - ak. god. 2004/05, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

4. i 5. vježbu potrebno je predati do 25.01.2005.!

Demonstracija HTTP protokola

1) Spajanje na neko racunalo telnet protokolom na port 80
telnet alley.zesoi.fer.hr 80

2) Demonstracija naredbe GET
telnet alley.zesoi.fer.hr 80
GET /~zvonko/indeks.html HTTP/1.1
HOST: alley.zesoi.fer.hr

3) Demonstracija naredbe KONDICIONALNI GET
telnet alley.zesoi.fer.hr 80
GET /~zvonko/indeks.html HTTP/1.1
If-Modified-Since: Tue, 24 Sep 2002 09:55:25 GMT
HOST: alley.zesoi.fer.hr

4) Demonstracija naredbe RANGE
telnet alley.zesoi.fer.hr 80
GET /~zvonko/indeks.html HTTP/1.1
Range: bytes=-500 (/*zadnjih 500 baytova, 0-500->prvih 500*/)
HOST: alley.zesoi.fer.hr

5) Demonstracija naredbe HEAD
telnet alley.zesoi.fer.hr 80
HEAD /~zvonko/indeks.html HTTP/1.1
HOST: alley.zesoi.fer.hr


 

 


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:40:50 byKatarina Pavlović