ZESOI, FER - ak. god. 2003/04, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
 
Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Obavijesti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Laboratorijske vježbe počinju 7.12.2004!
Termin: 12-14h

Seminari

Prezentacija seminara

Preporuke za pripravu prezentacija i izvještaja seminarskih radova, te ogledne primjere izvještaja te prezentacije možete naći na stranicama kolegija "Digitalna obrada slike". Ukupno, rezultat seminarskog rada sačinjava:

  • prezentacija (PowerPoint) u trajanju cca 20 minuta
  • izvještaj u doc (opcionalno pdf) formatu
  • izvještaj u obliku web stranice
  • stranica s primjerima (ukoliko postoje primjeri)

Općenito o seminarskom radu

Svrha seminarskog rada je višestruka. S jedne se strane studenti uce pronalaženju potrebnog materijala za savladavanje odredenog problema, s druge strane se uce vlastito znanje iznijeti u pisanom i usmenom obliku. Pored vježbanja suradnje i komunikacije, stjecu se i vještine u primjeni novih tehnologija za pribavljanje i prikazivanje infromacija. Uz sve to, okosnica predmeta obogacuje se dopunskim materijalima za buduce studente. Seminarski rad treba slušatelju/citatelju objasniti što je uredaj,metoda, tehnologija, organizacija o kojoj govori. Koje su primjene, osnovna svojstva, prednosti i nedostaci. Treba objasniti kada i zašto se primjenjuje, a kada ne. Takoder treba dati dovoljno referenci na druge izvore informacija kako bi zainteresirani citatelj lagano produbio i proširio znanje.

Ovdje se nalaze prijedlozi seminara. Student može za svoj seminarski rad izabrati:
1) jedan od ponuđenih radova u nastavku,
2) neku od već obrađenih tema (ranijih godina),
3) neku potpuno novu temu.


Ako student predlaže kao svoju temu jedan od seminarskih radova koje su radili studenti ranijih generacija, prijavi tog rada potrebno je navesti koja poboljšanja i proširenja će se napraviti u odnosu na prethodni rad. Ako student predlaže potpuno novu temu, u prijavi treba navesti zašto smatra da je tema prikladna za ovaj predmet, te što namjerava obraditi.
Prijedlozi seminarskih radova šalju se e-mailom na pvprm@zesoi.fer.hr. Ako se za istu temu javi više studenata, bit će dodijeljena studentu čiji je e-mail prvi zaprimljen.
Seminarski se radovi pripremaju i predaju na web stranicama dodijeljenim studentu u okviru stranica predmeta.

Prijedlozi tema za seminarske radove:

1. Fonetska analiza i sinteza
Naći i proučiti alate za fonetsku sintezu (čitanje teksta, text-to-speach) te alate za fonetsku analizu, odnosno glasovno upravljanje računalima. Proučiti i usporediti ključne karakteristike takovih alata. Pokušati primjeniti takove alate na hrvatski jezik, uključno pokušajem engleske fonetizacije hrvatskog jezika :o).

 

Br.
Teme
Ime i Prezime
1
Zorko Turković 
2
Srđan Opačić
3
TV i radio on demand
 Goran Kostel
4
Ante Petrović
5
Zvučne kartice - HIDI
Ivan Pongrac
6
Primjena grid arhitektura u multimediji
 
7
RSVP protokol
Nenad Kožul 
8
Kristijan Duvnjak 
9
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
 Vjeran Tadej
10
Multimedia Content Retreival
 
11
Multimedija i WLAN
Sanjin Goglia
12
Tipografija
 
13
Dizajn u multimediji
Tomislav Gazdić
14
Problem zaštite autorskih prava na multimedijske sadržaje
 
15
Trusted Computing
 
16
DRM - Digital Rights Management
 
17
Domagoj Materni
18
PHP
Mišo Petrović 
19
Java Applet
 
20
CGI-BIN
 
21
JSP
 
22
Ognjen Krkač
23
Java
 
24
C#
Marin Jaram
25
Flash
 
26
Shockwave
 
27
Vedran Marić
28
Kristijan Cerovski
29
3D Grafički procesori
Jure Botica

 

 
copyright - Zadnja izmjena: 2004-01-15 15:51 by Zvonko Kostanjčar