ZESOI, FER - ak. god. 2003/04, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
 
Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Obavijesti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Laboratorijske vježbe počinju 7.12.2004!
Termin: 12-14h

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje ce se vršiti putem bodova. Zasebno ce se bodovati usmeni ispit, vježbe, seminar i zalaganje.

Najviše se može skupiti 100 bodova. i to redom:

  • 50 usmeni
  • 20 vježbe
  • 20 seminar
  • 10 zalaganje

Seminar. U bodovima koje se dobiju za seminar uracunate su i ocjene koje je student dobio do svojih kolega. One cine 50% bodova (maksimalno 10 bodova). Ostalih 50% bodova iz seminara rezultat je ocjene nastavnika. Upute za ocjenjivanje seminara te formulari za ocjenjivanje će biti dostupni pri završetku semestra.

Zalaganje. Student dobiva bodove iz zalaganja ukoliko je ocjenio odredeni broj seminara svojih kolega. Ukupan broj bodova iz zalaganja (Z) racuna se po slijedecoj formuli:

Z = (broj_ocijenjenih seminara/broj_seminara_spremnih_za_ocjenjivanje)*10

Iz formule se može vidjeti da student ima maksimalni broj bodova ukoliko je ocijenio sve prijavljene seminare. Ukoliko jedan broj seminara njegovi kolege nisu prijavili za ocjenjivanje dan prije njegovog izlaska na ispit on ih nije dužan ocijeniti.

Odgovarajuce ocjene s obzirom na broj bodova:

  • 60 dovoljan
  • 70 dobar
  • 80 vrlo dobar
  • 90 izvrstan

Može se vidjeti da se ni samo usmenim ni samo drugim aktivnostima ne može dobiti prolazna ocjena. Isto tako, ni savršeno znanje na usmenom nece dati odlican ako se student nije potrudio oko seminara ni oko vježbi.


copyright - Zadnja izmjena: 2003-11-11 10:12 by Zvonko Kostanjčar