ZESOI, FER - ak. god. 2002/03, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
 
Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Obavijesti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Laboratorijske vježbe počinju 7.12.2004!
Termin: 12-14h

Autorska prava

"Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže" izborni je predmet dodiplomske nastave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Svi materijali potrebni za savladavanje gradiva, dostupni su u digitalnom obliku na www poslužitelju Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija www.zesoi.fer.hr.

Predavanja, vježbe, simulacije, ispitni zadaci i drugi, dopunski materijali koji se nalaze na webu predmeta, mogu se koristiti u digitalnom obliku ili ispisani na papir. Smiju se i kopirati na vlastito računalo radi korištenja bez priključka na mrežu (off-line rad).
Ne smiju se umnažati niti davati trećim osobama. Ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Ne smiju se koristiti za podučavanje drugih, čak i bez novčane koristi, osim uz pisanu suglasnost autora.
Ove materijale mogu koristiti studenti FER-a koji su upisali izborni predmet. Ove materijale smiju koristiti i drugi pojedinci u svrhu osobnog obrazovanja.
Autori će biti zahvalni za svaki prijedlog ili primjedbu vezanu uz materijale, predmet i izvođenje nastave. Autori preferiraju komunikaciju putem elektroničke pošte.

autori


copyright - Zadnja izmjena: 2003-11-11 10:12 by Zvonko Kostanjčar