ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju seminara je 23.1!

Rok za predaju 4. i 5. vježbe je 23.1!

Radne stranice premeta: http://pvprm.zesoi.fer.hr/

Predmet podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže predaje se u zimskom semestru za studente pete godine studija (9. semestar). Ukupna tjedna satnica sastoji se od dva sata predavanja i jednog sata laboratorijskih vježbi (2+0+1).

Svrha predmeta

Multimedijalni podaci su u središtu interesa i javnosti i stručnjaka, kako onih s tehničkim obrazovanjem, tako i onih bez njega.

Svrha ovog predmeta je davanje općeg pregleda nad vrstama i svojstvima multimedijalnih podataka, njihovom kodiranju te zahtjevima na sustave za pohranu i prijenos.

Sažimanje podataka je vrlo dinamično područje, a njegova primjena u pohrani i prijenosu višemedijskih sadržaja izuzuetno važna. Stoga se obrađuju opće teorijske postavke, zahtjevi s aspekta korištenja signala te konkretne
primjene algoritama za sažimanje podataka.

Sama sposobnost pohrane i prijenosa višemedijskih podataka nema izravnu široku primjenu bez korisničkih sučelja. Stoga se obrađuju široko uvriježeni protokoli poput HTTP i SMTP te odgovarajući korisnički programi.

Svrha je predmeta dati studentima sigurnost u planiranju potrebnih tehnologija, proizvoda i sustava za rješavanje konkretnih korisničkih potreba za baratanjem višemedijskim sadržajima.

Nastavnici

Predmet predaju:

Branko Jeren, prof.dr.sc.
Predrag Pale, mr.sc.

Za laboratorijske vježbe zadužen je:

Dario Miculinić, dipl.ing. (D114)

Predavanja

Za predavanja se koristi kombinacija računala, PowerPoint-a i projektora. Svi materijali za ovaj kolegij nalaze se na radnoj stranici predmeta.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske su vježbe zamišljene tako da studenti steknu "hands-on" iskustvo s mrežnim te višemedijskim tehnologijama. Materijali i alati za pripremu i izradu laboratorijskih vježbi mogu se naći na radnoj stranici predmeta.


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:14:30 by Dario Miculinić