Marko Glad

PVPRM 

Seminarski rad

Zagreb, sijećanj 2001.

 

 

KODIRANJE I KOMPRESIJA

 

 

UVOD
Sažetak
Standardi
Što standardi obuhvaćaju

KODIRANJE I KOMPRESIJA
Video
Audio
Multipleksiranje

TRANSMISIJA

ŠTO NOVO DONOSI DTV
Napredak u odnosu na analognu
Nova oprema 

ZAKLJUČAK 

Audio signal

      Kodiranje audio sistema se u digitalnoj televiziji bazira na Dolby Digital audio kompresiji (AC-3). Koristi se 6 audio kanala za snimanje zvuka: tri prednja (lijevi, desni i centralni), dva stražnja (lijevi i desni), te Low Frequency Enhacement (LFE) kanal, za prijenos niskih tonova. LFE kanal prenosi zvuk 0-120 Hz, a ostali kanali prenose kompletnih 20 kHz. Zvuk je uzorkovan sa 48 kHz, a rezolucija je 24 bita. Ovakvim uzorkovanjem i rezolucijom se postiže CD kvaliteta audio kanala.

 

 

Komprimirani audio stream sadrži 384 kbps inaformacija za 5.1 kanalno kodiranje, pri tome je omjer kompresije 13:1.

5.1 kanalno kodiranje je najkvalitetnije, ali Dolby Digital standardi postoje i za kombinacije samo sa jednim kanalom, pa sve do 5.1 kanala.

Europski standardi dozvoljavaju da se zvuk kodira i po MPEG-2 standardu koji također dopušta višekanalno kodiranje zvuka.