ZESOI, FER - ak. god. 2002/03, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
 
Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Obavijesti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Prve tri vježbe potrebno je predati do 28.11.2003.

Laboratorijske vježbe

Teme i pregled laboratorijskih vježbi koje ce se raditi tijekom semestra. Uskoro ocekujte ovdje i upute za izradu pojedinih vježbi. Po svom sadržaju laboratorijske vježbe se dijele u tri osnovne skupine (zapravo dvije skupine plus jedna vježba): prve tri vježbe trebale bi Vas upoznati sa HTML-om te nacinom funkcioniranja www-a (world wide weba), s nekim osnovnim konceptima klijent-poslužiteljskog modela te nekih temeljnih web tehnologija.

upute za izradu i objavu rezultata vježbi

1. HTML + CSS
2. HTML + Javascript/CGI
3. HTML + obrada slika

4. Audio i Video kodiranja
5. Produkcija Video sadržaja
6. Streaming

7. Analiza mrežnih zahtjeva

1. HTML + CSS
ODVAJANJE SADRŽAJA OD PRIKAZA
Ova vježba daje osnovni uvod u izradu web stranica, odnosno osnove HTML-a kao primjer markup jezika. Želi se prenijeti i ideja odvajanja sadržaja te prezentacije pa se uvode i osnove CSS-a: HTML se koristi samo za strukturiranje sadržaja, dok se pomocu CSS-a definira izgled samih stranica te elemenata na njoj.

2. HTML + Javascript/CGI
OBRADA NA POSLUŽITELJSKOJ ODNOSNO KLIJENTSKOJ STRANI
Ovom se vježbom želi naglasiti mogucnost obrade na strani poslužitelja (CGI) odnosno na strani klijenta (JavaScript). Kroz probleme implementacije npr. sata bilo s jedne bilo s druge strane ukazuje se na mogucnosti rješavanja istog problema bilo s poslužiteljske bilo s klijentske strane.

3. HTML + obrada slika
PROBLEMATIKA KODIRANJA
Ova vježba ukljucuje obradu slika i prilagodbu istih za web poslužitelj. Problem koji se može predstaviti je prilagodba slika s digitalnog fotoaparata za album na web-u. Cilj je prenijeti kljucne koncepte u pripremi slika: velicinu, razlucivost, vremena ucitavanja, lossy i lossless kodiranje slika... Vježba se spaja sa web-om, odnosno stranicama koje se rade tijekom prethodne dvije vježbe.

4. Audio i Video kodiranje
KOMPROMISI PRILIKOM KOMPRIMIRANJA
Tijekom vježbe se nekoliko predložaka (odnosno unaprijed pripravljenih sadržaja) mora ukodirati u nekoliko razlicitih formata i velicina (ciljano za modemske brzine, ISDN, LAN). Žele se prenijeti temeljni koncepti kodiranja te ilustrirati najcešce radeni kompromisi (smanjenje broja frameova, smanjenje velicine slike) te temeljni zahtjevi na sam originalni sadržaj.

5. Produkcija Video sadržaja
MONTAŽA VIDEA KAO KREATIVNI PROCES
Uporabom ULead VideoStudio alata radila bi se elementarna montaža od sadržaja koji bi bio snimljen na pocetku vježbe, te distribuiran svima u laboratoriju. Tada svaki od studenata na vježbi mora izmontirati svoj film te se želi naglasiti kako svaki od nastalih filmova jest drugacija prica neovisno o tome što dijele isti materijal iz kojeg su originalno nastale.

6. Streaming
DISTRIBUCIJA VIŠEMEDIJSKIH SADRŽAJA PUTEM INTERNETA
Filmovi nastali tijekom prethodne dvije vježbe sada se pretvaraju u oblik pogodan za streaming posluživanje te se pohranjuju na zajednicki poslužitelj. Želi se naglasiti razlika izmedu streaming i progressive download posluživanja te prednosti streaming posluživanja na sporijim pristupnim mrežama.

7. Analiza mrežnih zahtjeva
PROBLEM PRIJENOSA VIŠEMEDIJSKIH PODATAKA
Pomocu alata za analizu prometa prati se stanje mreže tijekom streaming posluživanja sadržaja nastalih na prošloj vježbi i promatraju se traffic patterni višemedijskih usluga (manja usnopljenost, ali širi tokovi). Takoder se analizom paketa upoznaje sa protokolnim složajem koji se rabi za streaming posluživanje: IP/UDP/RTP.


copyright - Zadnja izmjena: 2003-11-11 10:12 by Zvonko Kostanjčar