kodiranje zvuka i slike

početak

linkovi na slične predmete

forma

JavaScript

seminar

moj glas


format kodiranja

veličina u kBy

bit rate

subjektivna kvaliteta

PCM 44kHz, 16bit, stereo 733 172 CD kvaliteta
ADPCM 44 Khz, 4bit, stereo 184 43 malo slabije
ADPCM 22 Khz, 4bit, stereo 92 22 još malo slabije
ADPCM 11 Khz, 4bit, mono 23 6 osjetno slabije, iskrivljen zvuk, šumovi
GSM 44 Khz, mono 37 9 još uvijek relativno dobro
GSM 22 Khz, mono 18.6 4 lošije, malo metalan prizvuk
GSM 11 Khz, mono 9.4 2 prilično loše, iskrivljen zvuk, šumoviU uvjetima u kojim se vršilo ispitivanje(buka iz okoline) i za ljudski glas vrlo su teško uočljive razlike u zvuku pri nižim stupnjevima kompresije. Razlika se lako primijeti za kompresije GSM/11 kHz/ i ADPCM/11kHz/4bita.

primjer sa predavanja


format kodiranja

veličina u kBy

bit rate u kb/s

subjektivna kvaliteta

PCM 44kHz, 16bit, stereo 2315 172 studijska kvaliteta
ADPCM 44 Khz, 4bit, stereo 581 43 vrlo dobro
ADPCM 22 Khz, 4bit, stereo 292 22 metalan prizvuk
ADPCM 11 Khz, 4bit, mono 74 6 metalna boja, iskrivljen zvuk
GSM 44 Khz, mono 118 9 prilčno dobro, metalan prizvuk
GSM 22 Khz, mono 59 4 iskrivljen zvuk
GSM 11 Khz, mono 30 2 loše, šumovi, iskrivljeno
MPEG layer 3, 128 kbps stereo 210 16 vrlo dobro
MPEG layer 3, 64 kbps stereo 105 8 lošije, pogotovo viši tonovi
MPEG layer 3, 24 kbps mono 40 3 vrlo loše

Rezultati

fotografija sa predavanja

format kodiranja

napomena

veličina u kBy

kvaliteta

Nekomprimirani TIFF 901 originalna slika
TIFF sa LZW kompresijom kompresija bez gubitka 729 jednaka kao original
GIF sa paletom od 256 boja manji broj boja 184 vrlo dobra
GIF sa paletom od 16 boja premalo nijansi 73 lošija kvaliteta
JPEG sa maksimalnom kvalitetom velik stupanj kompresije 42 ne primjećuje se razlika od originala
JPEG sa srednjom kvalitetom optimalna kompresija 22 vrlo dobra kvaliteta
JPEG sa minimalnom kvalitetom vrlo visok stupanj kompresije 9 vrlo loša slika, prepoznatljivi obrisi


crtež sa predavanja

format kodiranja

napomena

veličina u kBy

kvaliteta

Nekomprimirani TIFF 901 originalni crtež
TIFF sa LZW kompresijom k. bez gubitka 729 jednako originalu
GIF sa paletom od 256 boja optimalno za crtež 50 vrlo visoka
GIF sa paletom od 16 boja vrlo velika kompresija 17 slaba kvaliteta
JPEG sa maksimalnom kvalitetom zamućenje teksta 55 relativno visoka kvaliteta
JPEG sa srednjom kvalitetom zamućenje rubova i teksta 20 podnošljivo
JPEG sa minimalnom kvalitetom prevelika k. 10 vrlo loše