ZESOI, FER - ak. god. 2002/03, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predava-nja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija stude-nata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elek-troničku poštu kako bi pravovremeno bili obavi-ješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati semi-nanrske radove, rezer-virati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Obavijesti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Prve tri vježbe potrebno je predati do 28.11.2003!

Obavijesti

1) Prezentacija predmeta održat će se u ponedjeljak (29.09.2003.) u 13.15h u TCR-u!
2) Predavanja počinju 07.10.2003. u 12h u D160!

Opće informacije o predmetu

Opće informacije o predmetu Podatkovni višemedijski prijenos i rač;unalne mreže. PVPRM je izborni predmet dodiplomskog studija i predaje se tijekom zimskog semestra studentima 5. godine (9. semestra). Svrha ovog predmeta je davanje opceg pregleda nad vrstama i svojstvima multimedijalnih pdoataka, njihovom kodiranju te zahtjevima na sustave za pohranu i prijenos.

Vrijeme i mjesto održavanja nastave

  • Predavanja se održavaju utorkom od 12h do 14h u D160
  • Laboratorijske vježbe održavaju se utorkom od 14h do 16h u TCRu

Komunikacija


copyright - Zadnja izmjena: 2003-11-11 10:09 by Zvonko Kostanjčar