ZESOI, FER - ak. god. 2002/03, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
 
Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Obavijesti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Prve tri vježbe potrebno je predati do 28.11.2003.

Seminari

Ovdje ćete naći teme te opise ponuđenih seminarskih radova. Pokušati ćemo još pomalo razraditi pojedine teme (uz vašu pomoć) kako bi jedni druge bolje usmjerili u izradi ovih seminarskih radova. Također, tu će se naći i pravila za izradu te kasnije ocjenjivanje seminara (ukoliko ne znate, jedni drugima također ocjenjuje seminare).

  • Realizacija Internet Radio/TV Stanice (5)
  • H.323 videokonferencijski sustavi (4)
  • Usporedba kodeka korištenih u višemedijskim arhitekturama (5)
  • Integracija višemedijskih dokumenata u web stranice (5)
  • Alati za pocetnicku DV produkciju (5)
  • Virtual Reality i robotika (2)

2. Internet Radio/TV Stanice
Konosić, Dvečko, Dolmač, Dean, Nikšić
Analizirati probleme i postojeca rješenja za realizaciju malene Internet TV ili Radio stanice, te sakupiti i stvoriti informacije o ovoj problematici. Analizirati i pravne aspekte ovakovom emitiranja. Realizirati malu Internet Radio stanicu pomocu ShoutCast, IceCast ili nekog treceg rješenja.

3. H.323 videoknferencijski sustavi
Bejuk, Bare, Balić, Lučić
Proučiti skup protokola te alata koji se koriste u sustavima sa H.323 videokonferencije (kodeci, gatewayi, gatekeeperi itd., odnosno H.323, H.320, T.120, H.261, H.263 itd.). Također naći, isprobati i usporediti softwareska rješenja (softwareske klijente) za H.323 videokonferencije (MS Netmeeting, CU-C-Mee, itd.).

4. Usporedba kodeka
Radman, Mihalić, Marjanović, Filić, Peričić
Prakticnija tema koja ukljucuje malo više prakticnog rada, ideja je isprobati poslijednje kodeke koji se rabe u dominantnim višemedijskim arhitekturama: QuickTime (Sorenson 2 i 3, QDesign Music2), WindowsMedia (WM Audio i Video V7 i V8, te poslijednje DivX implementacije), RealMedia (inacice 8 te novog RealONE). Usporediti rezultate sa razlicitim tipovima originalnog sadržaja (DV, Hi8, VHS) te razlicite ciljane velicine i auditorije (modemi, ISDN, LAN).

5. Integracija vm - web
Pantar, Plavčić, Marić, Štruklec, Mandić
Analizirati rješenja i metode integriranja višemedijskih sadržaja (bilo dokumenata iz arhiva ili uživo prijenosa) u web stranice - rješenja s EMBED i OBJECT tagovima u HTML-u. Napraviti upute i cook-bookove za ukljucivanje višemedijskih sadražaja te streamova u web stranice.

6. Alati za DV produkciju
Crnarić, Pajić, Blazek, Ljutić, Iveković
Napraviti pregled alata koji omogucavaju pocetnicku DV produkciju (ULead VideoStudio, Pinnacle StudioBasic, iMovie i drugi). Identificirati i opisati koncepte na kojima se temelje takovi alati (clip-based, workflow). Napraviti nekoliko produkcija u svakom od alata, identificirati prednosti i mane te stvoriti preporuke (i sklopovlja i alata) za druge korisnike-pocetnike.

8. Virtual Reality i robotika
Šolman, Sokolović

Nepridjeljene teme (za neko drugo vrijeme)

1. SMIL
Cilj seminara je stvoriti manji referalni centar o SMIL-u te dati pregled primjena SMIL-a s osvrtom na novu inacicu SMIL 2.0. Ujedno formirati nekoliko primjera uporabe SMIL-a te pokušati stvoriti okvir kojime bi se moglo ostvariti integrirano sucelje za materijale s predavanja (audio/video, powerpoint + tekst).

7. Fonetska analiza i sinteza
Naći i proučiti alate za fonetsku sintezu (čitanje teksta, text-to-speach) te alate za fonetsku analizu, odnosno glasovno upravljanje računalima. Proučiti i usporediti ključne karakteristike takovih alata. Pokušati primjeniti takove alate na hrvatski jezik, uključno pokušajem engleske fonetizacije hrvatskog jezika :o).


copyright - Zadnja izmjena: 2003-11-11 10:12 by Zvonko Kostanjčar