pvprm-logo.gif (14545 bytes)

Podatkovni Višemedijski Prijenos i Računalne Mreže
ZESOI, FER Zagreb
školska godina 2000/01

OCJENJIVANJE

Ocjenjivanje će se vršiti putem bodova. Zasebno će se bodovati usmeni ispit, vježbe, seminar i zalaganje.

Najviše se može skupiti 100 bodova. i to redom:

50 usmeni 
20 vježbe 
20 seminar 
10 zalaganje 

Seminar. U bodovima koje se dobiju za seminar uračunate su i ocjene koje je student dobio do svojih kolega. One čine 50% bodova (maksimalno 10 bodova). Ostalih 50% bodova iz seminara rezultat je ocjene nastavnika. Ovdje možete naći upute za ocjenjivanje seminara.

Zalaganje. Student dobiva bodove iz zalaganja ukoliko je ocjenio određeni broj seminara svojih kolega. Ukupan broj bodova iz zalaganja (Z) računa se po slijedećoj formuli:
Z = (broj_ocijenjenih seminara/broj_seminara_spremnih_za_ocjenjivanje)*10 
Iz formule se može vidjeti da student ima maksimalni broj bodova ukoliko je ocijenio sve prijavljene seminare. Ukoliko jedan broj seminara njegovi kolege nisu prijavili za ocjenjivanje dan prije njegovog izlaska na ispit on ih nije dužan ocijeniti.

Odgovarajuće ocjene s obzirom na broj bodova:

60 dovoljan 
70 dobar 
80 vrlo dobar 
90 izvrstan 

Može se vidjeti da se ni samo usmenim ni samo drugim aktivnostima ne može dobiti prolazna ocjena. Isto tako, ni savršeno znanje na usmenom neće dati odličan ako se student nije potrudio oko seminara ni oko vježbi.

 

Posljednja izmjena: 2001-02-06

Stranicu održava: Miroslav Vrankić