pvprm-logo.gif (14545 bytes)

Podatkovni Višemedijski Prijenos i Računalne Mreže
ZESOI, FER Zagreb
školska godina 1999/00

"Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže" izborni je predmet dodiplomske nastave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Svi materijali potrebni za savladavanje gradiva, dostupni su u digitalnom obliku na www poslužitelju Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija www.zesoi.fer.hr.

Predavanja, vježbe i dopunski tekstovi mogu se koristiti u digitalnom obliku ili ispisani na papir. Smiju se i kopirati na vlastito računalo radi korištenja bez priključka na mrežu (off-line rad). Ne smiju se umnažati niti davati trećim osobama. Ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Ne smiju se koristiti za podučavanje drugih, čak i bez novčane koristi, osim uz pisanu suglasnost autora. Ove materijale mogu koristiti studenti FER-a koji su upisali izborni predmet. Ove materijale smiju koristiti i drugi pojedinci u svrhu osobnog obrazovanja.

Autori će biti zahvalni za svaki prijedlog ili primjedbu vezanu uz materijale, predmet i izvođenje nastave. Autori preferiraju komunikaciju putem elektroničke pošte.

Posljednja izmjena: 02.12.1999.

Stranicu održava: Igor Tešija