Predmet podatkovni visemedijski prijenos i racunalne mreze predaje se u zimskom semestru za studente pete godine studija (9. semestar). Ukupna tjedna satnica sastoji se od dva sata predavanja i jednog sata laboratorijskih vjezbi (2+0+1).

svrha predmeta
Multimedijalni podaci su u sredistu interesa i javnosti i strucnjaka, kako onih s tehnickim obrazovanjem, tako i onih bez njega.

Svrha ovog predmeta je davanje opceg pregleda nad vrstama i svojstvima multimedijalnih podataka, njihovom kodiranju te zahtjevima na sustave za pohranu i prijenos.

Sazimanje podataka je vrlo dinamizno podruzje, a njegova primjena u pohrani i prijenosu visemedijskih sadrzaja izuzuetno vazna. Stoga se obraduju opce teorijske postavke, zahtjevi s aspekta koristenja signala te konkretne
primjene algoritama za sazimanje podataka.

Sama sposobnost pohrane i prijenosa visemedijskih podataka nema izravnu siroku primjenu bez korisnickih sucelja. Stoga se obraðuju siroko uvrijezeni protokoli poput HTTP i SMTP te odgovarajuci korisnicki programi.

Svrha je predmeta dati studentima sigurnost u planiranju potrebnih tehnologija, proizvoda i sustava za rjesavanje konkretnih korisnickih potreba za baratanjem visemedijskim sadrzajima.

nastavnici
Predmet predaju:
Branko Jeren, prof.dr.sc.
Predrag Pale, mr.sc.


Za laboratorijske vjezbe zaduzeni su:
Zvonko Kostanjcar, dipl.ing
Hrvoje Bogunovic, dipl.ing.

Zimski semestar akademske godine 2001/02.
URL: http://www.zesoi.fer.hr/PVPRM

 
Stranica je najbolje vidljiva u 1024x768 rezoluciji. Stranica je napravljena 12/09/2003. By Mijo Svircevic