Upravo gledate najljepšu stranicu za PVPRM

Slikica !


Ova stranica je nastala za potrebe kolegija PVPRM i kao takva zaslužuje najveću pažnju. Stoga bi bilo dobro da ju dobro proučite, jer seminare po njoj treba tražiti.

 
 

Sada slijedi jedna moćna skripta iz koje se još nitko nije izvukao živ. Zato kliktajte.

Prijava za školu za špijune


Kojo tajno ime želite?
Alias?:

Boki Gadget !

 

Navedite rod:

 

Koje ste hobije prije imali:
mali nogomet